De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een jury van kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die samen boeken lezen en beoordelen. Per leeftijdsgroep lezen de juryleden acht boeken en komen ze regelmatig samen in de bib om ze te bespreken. Wanneer alle boeken gelezen zijn, stemmen de juryleden voor hun favoriet per leeftijdscategorie. De winnende boeken worden dan bekendgemaakt tijdens een slotfeest. Voor onze regio kwamen de juryleden van de acht BRoeRe-bibliotheken samen in ARhus voor ...