Dat wordt een kikker die een koksmuts draagt. In de dertien zaken zullen vanaf de grote vakantie onderleggers liggen die de kinderen kunnen inkleuren. Ze kunnen dan ook een naam voor het amfibie kiezen. "Op de onderlegger staat een aantal opties - zoals Smul - maar de kinde...