De katholieke scholen van Gistel, Westkerke, Roksem, Eernegem, Oudenburg, Ettelgem en Bekegem slaan de handen in elkaar. De schoolbesturen beslisten unaniem om te fusioneren. De voornaamste reden: financiële slagkracht. "Want voor de ouders en de leerlingen zal er niets veranderen", zegt Eric Debrabandere, voorzitter van vzw Katholiek Onderwijs Hinterland. "En ook geen enkele leerkracht zal voor zijn of haar job moeten vrezen."
...

De katholieke scholen van Gistel, Westkerke, Roksem, Eernegem, Oudenburg, Ettelgem en Bekegem slaan de handen in elkaar. De schoolbesturen beslisten unaniem om te fusioneren. De voornaamste reden: financiële slagkracht. "Want voor de ouders en de leerlingen zal er niets veranderen", zegt Eric Debrabandere, voorzitter van vzw Katholiek Onderwijs Hinterland. "En ook geen enkele leerkracht zal voor zijn of haar job moeten vrezen."Met dertien gebouwen, vijf basisscholen en één middelbare school wordt de nieuwe scholengemeenschap één van de grootste van de streek. Het gaat om de basisscholen Gravenbos en Driespan uit Gistel, de basisscholen De Tandem in Westkerke en Roksem, het Sint-Godelievecollege in Gistel en Eernegem, de basisscholen Heilige familie uit Oudenburg en Ettelgem en de basisscholen uit Eernegem en Bekegem. Intotaal zullen er zo'n 3.000 leerlingen naar één van de scholen gaan. "Onze grootste sterkte is dat we straks zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs aanbieden", zegt Debrabandere. "Die verticale integratie is zeer belangrijk." De fusie gaat vanaf 1 september van dit jaar van start. De grootste beweegreden om samen te komen is de financiële uitdaging waar elke school voor staat. "Elke school blijft zijn eigen financiële middelen behouden. Directeurs moeten dus geen schrik hebben om financieel gekortwiekt te worden", zegt Debrabandere. "Maar door die fusie zullen we wel wat meer slagkracht hebben. Dan denk ik aan volumekortingen bij aankopen of aanbestedingen voor gebouwen. Want die zijn natuurlijk interessanter voor een gebouw met 3.000 leerlingen dan voor een school apart met 120 leerlingen."Momenteel lopen er binnen de scholengroep ook verschillende bouwplannen. Zo wordt de sporthal van het Sint-Godelievecollege in Gistel momenteel volledig vernieuwd. Maar ook voor de basisscholen in Roksem en Gistel liggen er voorlopige plannen op tafel. "Het zijn allemaal projecten die gebaat zijn bij de huidige fusie", stelt Debrabandere.De nieuwe scholengroep zal ook onder de naam vzw Katholiek Onderwijs Hinterland verder gaan. Wie er precies aan het hoofd zal staan, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat Eric Debrabandere zijn ontslag zal indienen. "Om gezondheidsredenen. Maar ik hoop dat deze fusie een mooi orgelpunt is. Ik ben ervan overtuigd dat dit het katholiek onderwijs in de streek vooruit zal helpen."(TLG)