Jaron ontving de penning uit handen van Katelijne Weyts, verre verwante van Julius Sabbe naar wie het kleinood is genoemd. In de negentiende eeuw stond Julius Sabbe aan de wieg van het Willemsfonds èn van de Vriendenkring van de school. Als leraar Nederlands besefte hij dat één lesuur per week absoluut niet volstond om onze moedertaal de plaats te geven die ze verdiende. Om die reden bedacht hij de symbolische prijs die later naar hem is genoemd.
...