Een twaalftal leerkrachten volgden vorig schooljaar de opleiding tot talentenfluisteraar. Begin dit schooljaar werd de opleiding vervolmaakt onder leiding van de Nederlandse Els Pronk.
...

Een twaalftal leerkrachten volgden vorig schooljaar de opleiding tot talentenfluisteraar. Begin dit schooljaar werd de opleiding vervolmaakt onder leiding van de Nederlandse Els Pronk. "Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent", verduidelijkt directrice Els Desmet. "Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die ervoor zorgt dat de tijd vliegt en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.""Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet. Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo'n omgang met de kinderen zorgt ervoor dat de kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen, zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.""Verder leren de kinderen hun eigen talenten onder woorden brengen aan de hand van het materiaal dat ontwikkeld werd om bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid. Als kinderen zich bewust worden van hun talenten, kunnen ze beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen. Zo kunnen ze betere keuzes maken in hun leven en zelfs in het latere beroepsleven is het van belang te weten waar je energie door krijgt", besluit Els. (BB)