Door Jan Steenhoudt
...

Door Jan SteenhoudtDe heropstart van de jeugdraad in Spiere-Helkijn was de eerste aanzet voor de ontwikkeling van een ontmoetingscentrum in het dorp. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zette oppositiepartij Team+ het thema op de agenda, en het (herkozen) bestuur van de faciliteitengemeente maakte er meteen werk van.De vrijetijdsdienst van Spiere-Helkijn besloot om de jeugdraadleden voorlopig uitsluitend toe te staan voorstellen te doen, zodat zij niet meteen alle organisatorische lasten moeten torsen. Deze aanpak werpt vruchten af, want met de Loods is een eerste groot project gerealiseerd, en met de fuif Fuzion staat na deze zomer nog een tweede op het programma."De jeugdraad wilde een plek waar de jongeren uit Spiere-Helkijn konden samenkomen, want die was er tot voor kort helemaal niet", zegt Anne De Meester, medewerker bij de Dienst Vrije Tijd. "Het zijn ook vooral de jongeren zélf die organiseren en creëren. Zij houden bijvoorbeeld het jeugdcafé open. Het is geen etablissement waar je kunt binnenwandelen wanneer je wil. De Loods is tweewekelijks open op de vrijdagavond, van 20 uur tot ongeveer middernacht. Wie droomt van wilde feestjes komt in De Loods ook niet echt zijn trekken. In het jeugdcafé hebben we een pietjesbak, darts en een pingpongtafel geïnstalleerd. Een gemoedelijke sfeer, een pintje drinken, plezier maken: dát is de bedoeling. Je moet overigens ook ouder zijn dan zestien om De Loods binnen te mogen."Op 26 juli werd het jeugdcafé feestelijk geopend. Een geslaagd debuut voor De Loods, vond Anne. "Op kosten van het gemeentebestuur hebben we de opening gespijsd met hapjes en drankjes. Er was een dertigtal aanwezigen, een vrij groot aantal. Niet dat het elke vrijdag zo zal zijn, maar dat is ook niet de bedoeling. In deze periode van herexamens opent de Loods trouwens ook zijn deuren voor blokkende studenten, van 8 tot 17 uur. Bovendien kan je er sinds kort ook kooklessen volgen bij 'Start to Cook'. Jongeren kunnen er leren hoe ze moeten omgaan met ingrediënten uit voedselpakketten waar ze niet zo vertrouwd zijn, zoals couscous."Niet alleen bij de vrijetijdsdienst heerst er een euforische stemming over de prille jeugdwerking, ook de jeugdraad zelf is tevreden. "De Loods vervult inderdaad onze wens om de jeugd van Spiere bij elkaar te krijgen", vertelt Helena Lapiere, voorzitster van de jeugdraad. "De raad is nog maar pas opgericht, en de werking verloopt al soepel. De samenwerking met Anne De Meester en de schepen van Jeugd is ook top. Er wordt naar ons geluisterd. Een idee dat meteen wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat we meer zin krijgen om ons te engageren. Voorlopig leveren wij enkel de ideeën aan, maar in de toekomst zullen we meer mogelijkheden aangereikt krijgen om zelf dingen te organiseren."