Jo (45) is Roeselarenaar en vrijgezel. Hij studeerde aan het Klein Seminarie en trok na zijn secundaire studies naar de Leuvense unief waar hij Taal en Letterkunde studeerde, eerst in Kortrijk, daarna in Leuven.
...