Door Noël Maes
...

Door Noël MaesJoost Vanneste groeide op in Heule-Watermolen waar hij zelf lagere school liep. Hij bouwde er ook zijn loopbaan uit, eerst als onderwijzer en de voorbije 13 jaar als directeur. Nu wordt hij coördinerend directeur - codi in het vakjargon - voor Heule-Kuurne, met zijn bureau in de school van Sint-Katrien (Sente). Hij volgt er Geert Garré op van wie het mandaat niet verlengd werd.Aanvankelijk vreesden sommigen dat het geen gemakkelijke zoektocht zou worden om een nieuwe directeur voor Heule-Watermolen te vinden. Maar uiteindelijk was het snel beklonken. Twee weken later al werd Jo Vermeulen tot directeur gepromoveerd.Johan Demasure, voorganger van Joost Vanneste, was een Lendeledenaar. Jo - officieel Johan - is dat ook. Hij is in de Baekelandt-gemeente opgegroeid en woont er nog. Hij behaalde in 1989 zijn onderwijzersdiploma aan het destijds bekende Crombeeninstituut (nu Arteveldehogeschool) in Gent. Na zijn legerdienst gaf hij een jaar les in Lendelede en stapte dan over naar Heule-Watermolen. Ook echtgenote Petra Dumortier werkt in het onderwijs: zij is docente en stagebegeleidster aan de opleiding verpleegkunde aan Vives in Waregem. Ze hebben twee kinderen: Sarah is onderwijzeres in Kuurne en Catho studeert psychologie.In Heule-Watermolen stond meester Jo 13 jaar voor het eerste leerjaar, was drie jaar zorgcoördinator en gaf de voorbije 13 jaar les aan het zesde leerjaar: "Ik vond dat voor mij de tijd rijp was om mijn kandidatuur te stellen en ik was echt gelukkig dat ik verkozen werd. Als ik nu nog eens 13 jaar - een ideale termijn om niet vast te roesten - directeur kan blijven, zal het ongeveer tijd zijn om met pensioen te gaan."Uit een onderwijsfamilie komt Jo niet maar het leidinggeven en het organiseren zitten er wel van jongs af in. In Lendelede was hij Chiroleider, hij was lid van de jeugdraad, bezieler van Roefel en heeft tot zijn 23ste muziek gedraaid bij jeugdclub Skalul. Tijdens zijn legerdienst mocht hij na een tijdje als gewoon soldaat zelfs les wapenkunde geven aan beroepsmilitairen. Beroepsmilitair is hij niet geworden maar wel is hij al 15 jaar security-verantwoordelijke van het Brugse Cactusfestival. Er is vanzelfsprekend in de onderwijswereld nogal wat veranderd sinds de nieuwe directeur zelf voor het eerst voor de klas stond. "Onnoemelijk veel", zegt hij, "maar één iets is niet veranderd: een kind blijft een kind. Ik behoor niet tot de doemdenkers die beweren dat kinderen minder zouden kunnen of presteren dan vroeger. Veel zaken kunnen ze beter dan vorige generaties. Ze zijn creatiever, ze kunnen beter presenteren, om niet te spreken van hun technische en computervaardigheden."Jo Vermeulen is niet bang voor de uitdaging: "Zorgen voor gelukkige kinderen, gelukkige leerkrachten en gelukkige ouders. Dat is mijn prioriteit. Problemen zullen er altijd opduiken, maar iedereen wil uiteindelijk hetzelfde. Ik ben geen man van honderden mails maar van persoonlijk contact, face to face." En dat laatste heeft hij de voorbije vakantie ook toegepast: hij heeft met de meer dan 40 personeelsleden, inclusief onderhoudspersoneel, een individueel gesprek gehad.