"Elkaar leren kennen en afspraken maken is heel belangrijk," stelt schepen van kinderen en jongeren Bert Herrewyn (sp.a). "De stad heeft een sterke traditie als het gaat om jeugdhuizen en wil hen voldoende ondersteuning voorzien. De ondersteuning gebeurt via jeugdcentrum Tranzit en is zowel materieel, financieel, begeleidend en opleidend.
...

"Elkaar leren kennen en afspraken maken is heel belangrijk," stelt schepen van kinderen en jongeren Bert Herrewyn (sp.a). "De stad heeft een sterke traditie als het gaat om jeugdhuizen en wil hen voldoende ondersteuning voorzien. De ondersteuning gebeurt via jeugdcentrum Tranzit en is zowel materieel, financieel, begeleidend en opleidend. Op vraag van de jeugdhuizen was er een overleg met henzelf, politiezone Vlas en de stad over communicatie met stads- en politiediensten en preventieve overgangscontroles. Dit naar aanleiding van een aantal controles die minder vlot verliepen. Alle gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een charter dat donderdagavond ondertekend werd door alle partijen. Hier staat communicatie centraal.Een overlastcontrole kan er komen door een klacht van buurtbewoners, op vraag van het jeugdhuis zelf of op initiatief van de politie. De afspraak wordt gemaakt dat van de start van een controle de lichten aan gaan, de muziek uit gaat, er geen drank meer verkocht wordt en gevraagd wordt aan de bezoekers om rustig te blijven en mee te werken. Bij een controle maakt de verantwoordelijke van het jeugdhuis zich ook onmiddellijk bekend bij de politie die de nodige richtlijnen zal communiceren. "Zo kan een controle vlot verlopen. Een wederzijds respect tussen jeugd en politie draagt bij tot een imagoversterking van het jeugdhuis. Er komt ook geen communicatie meer over controles bij jeugdhuizen", stelt de schepen. "Indien nodig gebeurt er na de controle opvolging vanuit jeugdcentrum Tranzit."De acht jeugdhuizen die het charter ondertekenden zijn JH De Plekke Bissegem, JC Den Ast Heule, JH 't PeeCeetje Kortrijk, JH De Stroate Kortrijk, JH De Skjève Recht'n Heule, JH Reflex Kortrijk, The Pit's Kortrijk en 't Arsenaal Marke. Voor politiezone Vlas was Piet Vande Kerckhove, afdelingshoofd bestuurlijke politie aanwezig.(EDB)