Het was oppositieraadslid Emma Breyne (PRO) die op de gemeenteraad de kat de bel aanbond. Ze vroeg uitleg aan het schepencollege over waarom zij het actueel noodlijdende jeugdhuis geen duwtje in de rug geven. Het werd een pittige discussie die zowat het hele vragenkwartiertje beheerste. "Door de inspanningen van een nieuw bestuur is het jeugdhuis na een periode van stilstand opnieuw kunnen opstarten", nam Emma Breyne (27) het woord. "Zij hebben vele uren staan schilderen om het pand op te frissen. De gemeente betaalde de verf en dat is goed. Maar het andere werkmateriaal kostte hen nog eens enke...