De twee korpsen waren voor het eerst samen voor de nieuwjaarsontmoeting. Huldigingen van leden en uitreiking van brevetten liepen voor de ...

De twee korpsen waren voor het eerst samen voor de nieuwjaarsontmoeting. Huldigingen van leden en uitreiking van brevetten liepen voor de beide korpsen door elkaar. De burgemeesters uitten hun tevredenheid over de vorderingen om samen een nieuwe kazerne te bouwen en de korpsen daarin te integreren. Zij legden de klemtoon op de positieve samenwerking. De postoversten, Claude Coucke en Frank Vandewiere, toonden hun tevredenheid over de vooruitgang en vertelden dat dit jaar vier oefenmomenten samen georganiseerd worden. De jeugdbrandweer van beide korpsen vormt voortaan één geheel en dit is mee een stap in de richting van één korps op de nieuwe locatie nabij de Belgiek. (MV - foto MV)