"Op het evenement 'Lokale Helden' verzamelde ik enkele reacties van reguliere bezoekers en daaruit bleek duidelijk dat ik niet de enige was met vragen rond het gebouw. Het vertoont slijtage, men stelt zich vragen over de brandveiligheid en er is een rechtszaak met een van de buren. Hij ervaart te veel lawaai, we kregen al een beter geïsoleerde muur van de gemeente, maar de zaak...

"Op het evenement 'Lokale Helden' verzamelde ik enkele reacties van reguliere bezoekers en daaruit bleek duidelijk dat ik niet de enige was met vragen rond het gebouw. Het vertoont slijtage, men stelt zich vragen over de brandveiligheid en er is een rechtszaak met een van de buren. Hij ervaart te veel lawaai, we kregen al een beter geïsoleerde muur van de gemeente, maar de zaak is nog niet van de baan. Er moet wat aan veranderen", zegt het jonge gemeenteraadslid.De gemeenteraad besliste nu om het contract tot en met 2025 te verlengen, wat volgens François een goede zaak is. "Het is nu zeker dat de Beernemse jeugd nog zes jaar langer een plaats heeft om zich te amuseren, samen te komen en zich te verenigen", maakt hij duidelijk. "Maar er is tevens ook een grote vraag naar vernieuwing. Op termijn willen we graag dat de gemeente het jeugdhuis een andere plaats geeft. Dat kan bijvoorbeeld de plaats van het huidige zijn (het nieuwe zwembad komt op een andere locatie, nvdr) maar het is vooral belangrijk dat de jongeren op korte termijn oplossingen inzake veiligheid zien. Ook op andere gebieden moet de gemeente actie ondernemen. De muziekinstallatie is bijvoorbeeld ook dringend aan vervanging toe", aldus Branco François.Schepen Ruben Strobbe (CD&V) reageerde op de gemeenteraad op de vraag van Branco François. Volgens de schepen is het nu de taak van de jeugd enerzijds om hun wensen, alternatieven en oplossingen te tonen: "Het jeugdhuis is ook volgens de huidige bestuursploeg een grote meerwaarde voor Beernem, daarom verlengden we het contract ook.""Als de jeugd op die problemen botst vinden wij het in de eerste plaats de taak van die jongeren om na te denken over een oplossing. Wij zullen dan onze rol vervullen door te blijven investeren in de huidige site van The Nooddle." (AVH)