In de leerplannen van het zesde leerjaar staat dat leerlingen de omtrek en de oppervlakte van een cirkel moeten kunnen berekenen. Daartoe moeten ze natuurlijk ook het getal Pi kennen.
...