Het nieuwe inschrijvingsdecreet waardoor meer scholen verplicht zouden zijn met digitale aanmelding te werken werd uiteindelijk niet goedgekeurd voor 31 december 2018. Dat heeft als gevolg dat er zich opnieuw rijen kunnen vormen van ouders die hun kind in een bepaalde school willen inschrijven.

"Nochtans hadden we met het Lokaal Overlegplatform (LOP) Basisonderwijs de voorbije maanden alles voorbereid om gemeenschappelijke afspraken te maken over en tot gezamenlijke acties te komen rond de inschrijving van kinderen in onze lagere scholen", zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (N-VA). "Dat overlegplatform heeft uitstekend werk geleverd, waarvoor we de voorzitter Paul Vercruysse uitdrukkelijk wensen te bedanken.

Sociale mix

Maar dus is er geen verplichting om zich digitaal in te schrijven. Die mogelijkheid bestaat dus wel in de gemeentelijke basisscholen van Rekkem en Lauwe, Barthel en de Wonderwijzer. In de scholen van het gemeenschapsonderwijs en in De Kleine Prins. In de andere scholen van Menen kan dat niet.

"Beide inschrijvingsprocedures verlopen gelijktijdig", benadrukt schepen Vanryckegem. "Alle leerlingen kunnen zich op hetzelfde moment inschrijven. Er komt een gemeenschappelijke en eenduidige communicatie via de website www.naarschoolinmenen.be en eenzelfde folder naar alle schoolrijpe kinderen.

"Wij zijn heel sterk voorstander van dit systeem dat alle kinderen evenveel toegang geeft voor de school van hun keuze", bevestigt schepen van Flankerend Onderwijs, Angelique Declercq (SP.A). "Ik hoop dat we op termijn met alle scholen op dezelfde manier de inschrijvingen kunnen organiseren. Zo bevorderen we de sociale mix en werken we netoverschrijdend op eenzelfde, duidelijke manier."

Brugfiguur

Ouders die het moeilijk hebben om hun weg te vinden in het vernieuwde inschrijvingssysteem kunnen een beroep doen op de brugfiguur voor ondersteuning. Ook dat staat uitgelegd in de folder. "Ik wil ook onderstrepen dat we in ons LOP-gebied voor alle kinderen met een kwetsbare context plaats moeten blijven maken op alle schoolbanken", besluit schepen Vanryckegem.