"Nu maken we gebruik van een huurhuis aan de overkant van de straat", schetst directrice Belinda Mylle de huidige situatie. "Daarnaast huisvesten we twee kleuterklasjes in containers, net als de twee klassen van het eerste leerjaar en het sanitair voor de meisjes. Zo is er ook geen aparte lerarenkamer en is onze refter te klein. Met ongeveer 100 kleuters en 200 leerlingen in het lager onderwijs is duidelijk dat we uit onze voegen barsten. We zijn met ouders, leerkrachten en directie dan ook heel tevreden met de plannen voor onze school."
...

"Nu maken we gebruik van een huurhuis aan de overkant van de straat", schetst directrice Belinda Mylle de huidige situatie. "Daarnaast huisvesten we twee kleuterklasjes in containers, net als de twee klassen van het eerste leerjaar en het sanitair voor de meisjes. Zo is er ook geen aparte lerarenkamer en is onze refter te klein. Met ongeveer 100 kleuters en 200 leerlingen in het lager onderwijs is duidelijk dat we uit onze voegen barsten. We zijn met ouders, leerkrachten en directie dan ook heel tevreden met de plannen voor onze school."Het gemeentebestuur kende de situatie van 't Mozaïek al langer. "We wisten al snel dat er ingrijpende veranderingswerken aan te pas zouden komen", weet schepen voor Onderwijs Celesta Muylle. "Maar zoals het met alle grote projecten gaat, duurt het een tijd vooraleer die werkelijk kunnen uitgevoerd worden. Na een eerste voorstudie heeft het gemeentebestuur in 2013 een subsidieaanvraag ingediend. Die werd aanvaard en kwam eind augustus 2013 op de wachtlijst van Agion (Agentschap voor Infrastructuur van het onderwijs, nvdr). Via Agion krijgen we 3.150.000 euro subsidies. Dat wil zeggen dat de gemeentekas 1.350.000 euro gaat bijpassen. De subsidies komen vrij in 2021 dus nu zijn we in een voorbereidingsfase. Dit gaat gepaard met heel wat overleg met de directie, ouderraad en schoolraad. Zo verzekeren we ons ervan dat maximaal aan de behoeften wordt voldaan." "De twee kleine tuintjes voor de school in de Westkerkestraat worden geïntegreerd in het schoolgebouw, waardoor de refter groter wordt. Er komt ook een sas naar de fietsstalling om de fietsers weg te houden van de drukke rijweg. Er zal ook een nieuwe polyvalente zaal voor de kleuters zijn: een turn- of speelzaal met de mogelijkheid om die te verhuren aan de gemeenschap. Die polyvalente zaal wordt doorgetrokken naar de speelplaats met een overdekt gedeelte", klinkt het.De bestaande doorsteek naar de Emiel Coolslaan krijgt meer speelelementen en een doorgang voor de hulpdiensten. In het gedeelte voor het lager onderwijs met nu de fietsenstalling en het sanitair, komen er twee nieuwe klaslokalen. De speelplaats van het lager wordt volledig herzien en groener gemaakt. De voornaamste veranderingen situeren zich in de Oscar Willemstraat. Die volledige vleugel wordt opgetrokken. Zo komt er ruimte beschikbaar voor zeven bijkomende, al dan niet modulaire klassen, een lerarenkamer, een slaapplaats voor de kleuters en nieuw sanitair. Het volledige gebouw wordt trouwens ook rolstoeltoegankelijk en krijgt nieuw schrijnwerk."Het zal een hele uitdaging worden om tijdens de uitvoering van de werken niet alleen de lessen vlot te laten verlopen, maar vooral ook de veiligheid van iedereen te garanderen", beseft Belinda Mylle. "Ongetwijfeld zullen die werken vanaf 2021 in fasen moeten verlopen. Wanneer juist alles uiteindelijk zal kunnen opgeleverd worden, is nog onduidelijk." (RI)