Bij Howest kiest men ervoor om 90 procent van de examens, zowel schriftelijk als mondeling, online af te nemen. Voor de schriftelijke examens worden digitale alternatieven gebruikt, mondelinge examens verlopen via videotoepassingen.
...

Bij Howest kiest men ervoor om 90 procent van de examens, zowel schriftelijk als mondeling, online af te nemen. Voor de schriftelijke examens worden digitale alternatieven gebruikt, mondelinge examens verlopen via videotoepassingen.Enkel voor labo-examens of studenten met specifieke noden komen op de campus examen afleggen. Studenten met speciale noden zoals compenserende software kunnen ook op de campus terecht. Op de Kortrijkse campus is het restaurant specifiek omgebouwd, in Brugge worden enkel de grootste lokalen gebruikt voor de uitzonderlijke fysieke examens. Ook enkele auditoria dienen als groot examenlokaal. "Uiteraard wordt er bij de opmaak en de beoordeling van het examen rekening gehouden met deze uitzonderlijke omstandigheden", zegt Frederik D'hulster, directeur Onderwijs en Internationalisering bij Howest. "Maar de evaluatie moet nog altijd op een betrouwbare en valide manier gebeuren. Zowel de individuele docent als de examencommissie heeft hier een belangrijke verantwoordelijkheid."Howest organiseert in alle opleidingen enkele testexamens om zowel docent als student te laten wennen aan de nieuwe setting. Wie moeilijk of niet kan voldoen aan de gestelde eisen bij het online examen, kan vragen om zijn of haar examen op de campus af te leggen.Op de UGent-campus in Kortrijk vinden wel nog fysieke examens in groep plaats en dat op vraag van de studenten zelf. Examens voor 'grote' vakken worden over meerderen lokale gespreid, en ook het campusrestaurant, het Magdalenazwembad en The Level van Howest worden als examenruimte gebruikt. Voor één vak trekken laatstejaars naar Flanders Expo in Gent. Studenten met een bijzonder statuut zitten samen in een apart lokaal en krijgen meer examentijd dan hun collega's. Een kleiner deel examens wordt online afgenomen. Het gaat vooral om mondelinge examens of presentaties voor de masterproef. Ook een vooraf opgenomen filmpje als presentatie voor praktijkvakken is geldig. Net bij die praktijkgerichte opleidingen wordt bovendien het hele jaar door geëvalueerd en is men niet louter gebonden aan de momentopname van dat examen.Aan de UGent duurt de examenperiode ook iets langer dan gewoonlijk: tot 4 juli. En om alles goed en veilig te kunnen organiseren worden ook heel wat vrijwilligers ingezet op de campussen. Hogeschool Vives, met campussen in Kortrijk, Brugge, Roeselare en Torhout, organiseert de helft van de examens via online toepassingen. Een kwart vindt op de campus plaats, nog een kwart werd vervangen door een alternatieve evaluatie zoals een opdracht. Het aandeel fysieke examens werd dus zoveel mogelijk beperkt maar om waar nodig de veilige afstand te kunnen bewaren, maakt Vives gebruik van een resem interne en externe locaties. Zo zijn de restaurantruimtes erbij gekomen en worden ook polyvalente ruimtes als examenlokaal gebruikt. In Kortrijk Xpo werden bovendien 200 extra plaatsen gecreëerd en ook in Trax in Roeselare, De Mast in Torhout en De Grande Cars, een oude garage in Brugge, vinden in juni examens plaats. "We houden rekening met de specifieke omstandigheden", zegt Frank Devos van Vives. "Zowel voor de studenten als de docenten zijn vele examenvormen uiteraard nieuw. Maar dat betekent niet dat we inhoudelijk afwijken van de kwaliteitsnorm. De lat blijft even hoog liggen." De meeste vragen van studenten komen van afstandsstudenten, die hun studie meestal met werk en/of gezin combineren. Specifieke cijfers voor de West-Vlaamse campussen in Kortrijk en Brugge heeft de KU Leuven niet, maar algemeen vindt negen op de tien examens op de campus of in gelieerde gebouwen plaats. Naast de eigen aula's en lokalen doet KU Leuven beroep op Kortrijk Xpo en op de Magdalenazaal in Brugge. De capaciteit van de eigen aula's wordt door acht gedeeld, er gelden circulatieplannen en het gebruik van mondmaskers voor studenten, docenten en surveillanten is verplicht. Bij mondelinge examens wordt plexiglas ingezet en de afstand tussen zitplaatsen is groter dan de algemene aanbevelingen.De KU Leuven stelt zich begripvol en mild op mochten er zich problemen voordoen tijdens de examens. "Maar de criteria om te beoordelen blijven dezelfde. We houden onze zelfde kwaliteitsstandaard aan", benadrukt woordvoerder Petra Huyst. "De examenvormen zijn hier en daar wel aangepast, de leerdoelstellingen per vak of per opleiding niet." Vragen van studenten over het verloop van de examens concentreren zich vooral op de terugkeer naar het eigen kot. "Dat kan, maar dan maak je van dit kot en je kotgenoten een nieuwe bubbel. En je blijft ook in die bubbel tot de examens achter de rug zijn", aldus Petra nog. Studenten die pas de avond voor het examen naar hun kot komen, krijgen de raad om meteen na het examen terug naar huis te gaan.