Tevreden dat alle middelbare scholen kunnen opstarten in code geel en alle leerlingen dus naar school mogen komen?
...

Tevreden dat alle middelbare scholen kunnen opstarten in code geel en alle leerlingen dus naar school mogen komen?Damienne Cottens: "Het is een hele opluchting dat onze opstart quasi normaal zal zijn en dat de leerkrachten en leerlingbegeleiders de leerlingen fysiek kunnen ontmoeten en leerlingen hun klasgenoten leren kennen. Dat is toch belangrijk, dat menselijk contact bij de start van het schooljaar. Ik zie niet goed in hoe dat kan met afstandsonderwijs. Onze allergrootste bekommernis is natuurlijk de veiligheid van iedereen garanderen en het laten respecteren van de veiligheidsmaatregelen."Komt er een draaiboek op scholengroepniveau?"Neen, dat is te moeilijk omdat er grote verschillen tussen de scholen zijn. Er zijn scholen die veel praktijkvakken hebben of er zijn scholen met veel open ruimte en grote lokalen en dan andere die dat in mindere mate hebben. Neen, de draaiboeken worden geschreven volgens de lokale context. Maar waar het kan nemen we een gezamenlijk standpunt. Er zijn ook zaken die door de overheid zijn opgelegd. Zo mogen buitenschoolse activiteiten niet plaatsvinden." "De focus ligt enkel op het lesgeven. Wij beseffen maar al te goed dat dit een verarming is in de opleiding maar het zijn dan ook speciale tijden. Het onderwijs staat voor grote uitdagingen en dit vraagt heel veel creativiteit van directies en personeel."Het leerlingenaantal heeft gelukkig niet te leiden onder de corona-pandemie?"De totale schoolbevolking van Sint-Michiel groeit met 2 procent en dat brengt het aantal leerlingen opnieuw boven 7.000 personen. De eerstejaars kennen zelfs een groei van 7 procent. Die groei lag wel in de lijn der verwachtingen als we de geboortecijfers bekijken." "De ouders hebben ook snel geleerd om via reservatie de scholen te bezoeken maar onze technische scholen hebben wel hun troeven niet kunnen tonen op opendeurdagen. Dat beperkt natuurlijk de informatie aan kandidaat-leerlingen en hun ouders."Maar globaal bekeken zijn jullie tevreden?"Ja, alle scholen doen het goed en kennen eigenlijk een groeiscenario. Corona heeft wel een invloed gehad op het keuzeproces van de leerlingen en een impact op het veranderen van een studierichting. Wat voor sommige leerlingen misschien wenselijk zou geweest zijn."Veel leerkrachten zijn niet gelukkig met de mondmaskerplicht?"Wij gaan er van uit dat de experts weten wat zij beslissen en wij volgen hen daarin. Wij beseffen inderdaad dat het als leerling niet makkelijk is om acht uur per dag met een mondmasker aan te zitten en om als leerkracht zo les te geven. Maar als school is hier geen ruimte voor creativiteit, zelfs niet als er afstand kan gehouden worden. Wat indien er een uitbraak komt of een leerling of leerkracht besmet geraakt en we gingen te creatief om met die mondmaskerplicht?"En wat met leerkrachten die tot een risicogroep behoren?"Daar zullen we ook zeer strikt de regelgeving volgen. Er moet eerst een doktersattest zijn, vervolgens moet er gekeken worden of die leerkracht ander werk kan doen of zijn job van thuis vervullen. En dan kan er gekeken worden voor vervanging. We merken wel dat heel veel leerkrachten willen herbeginnen maar we horen ook dat er toch ook angst is om ziek te worden. Daarom willen we absoluut niet soepel of lichtzinnig omspringen met de opgelegde maatregelen."Mogen we dit jaar grote veranderingen verwachten in scholengroep Sint-Michiel?"Dit jaar rollen we de nieuwe leerplannen uit van het tweede jaar van de eerste graad en bereiden we de modernisering van de tweede graad voor. Er zijn ook een aantal nieuwe studierichtingen binnen de scholengroep. Onderwijs staat nooit stil en evolueert voortdurend. Dat is goed. Naast het inspelen op de coronasituatie zal ook van de leraren op pedagogisch-didactisch vlak weer een extra inspanning gevraagd worden. De directies beseffen dat ze een groot engagement van hun personeel vragen."Op het vlak van infrastructuur starten we dit schooljaar met de bouw van de nieuwe gebouwen in VABI en de VMS en komen er kleine of grote renovatiewerken in quasi alle vestigingsplaatsen."Wat mag ik je dit schooljaar wensen?"Dat directies, personeelsleden en leerlingen zich goed voelen en we zo snel mogelijk naar een normale situatie kunnen terugkeren."