Jongeren die in Ieper voor kok willen studeren, konen dat tot nu pas vanaf de tweede graad doen. Volgend schooljaar komt daar verandering in. "De richting Restaurant-Keuken begon bij ons inderdaad pas in de tweede graad. Leerlingen moesten dus in de eerste twee jaar iets anders doen voor ze konden kiezen om voeding te studeren", zegt directeur Jan Vannobel. "We bouwen de richting 'Voeding-Horeca' nu verder uit en dat doen we zowel in de A-stroom als in de B-stroom. Voor de A-stroom zal het accent liggen op wetenschappen, terwijl voor de B-stroom het echt over voeding gaat. Het is de bedoeling dat het jongeren hier in Ieper een...

Jongeren die in Ieper voor kok willen studeren, konen dat tot nu pas vanaf de tweede graad doen. Volgend schooljaar komt daar verandering in. "De richting Restaurant-Keuken begon bij ons inderdaad pas in de tweede graad. Leerlingen moesten dus in de eerste twee jaar iets anders doen voor ze konden kiezen om voeding te studeren", zegt directeur Jan Vannobel. "We bouwen de richting 'Voeding-Horeca' nu verder uit en dat doen we zowel in de A-stroom als in de B-stroom. Voor de A-stroom zal het accent liggen op wetenschappen, terwijl voor de B-stroom het echt over voeding gaat. Het is de bedoeling dat het jongeren hier in Ieper een volwaardige voedingsopleiding kunnen volgen en daarvoor niet meer naar Kortrijk of Brugge moeten gaan."De school was al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie voor het didactisch restaurant dat veel te klein is. "Er werden in het verleden al verschillende keren plannen gemaakt, maar die voldeden nooit. Nu kregen we de kans om in de oude kloostergebouwen een keuken en een nieuw didactisch restaurant op te trekken. De panden staan leeg, nadat de zusters er vijf jaar geleden uit vertrokken.""Het is een plek met een geschiedenis en we willen die zoveel mogelijk respecteren", zegt Lut Rooryck, technisch adviseur-coördinator van de school. "Zo blijven bepaalde elementen gewoon bestaan. Alles wordt geïntegreerd, wat geen gemakkelijke opdracht was." Bovendien is alles tijdelijk. "Binnen vijf jaar verhuizen we naar de nieuwe campus aan het VTI", aldus de directeur. "De nieuwe keuken wordt daarom in modules ingericht die we mee kunnen verhuizen. Daarna kan het klooster een andere bestemming krijgen."Het didactisch restaurant luistert naar de naam Clara's Klooster. Die naam is niet toevallig gekozen. "Er hangt een flinke brok geschiedenis aan vast", zegt geschiedenislerares Miriam Vandenberghe. "In 1752 werd op initiatief van Clara van Zuytpeene Lamotte een school opgericht in Ieper. Het was geen traditionele school, maar een nieuw, particulier en inspirerend initiatief met als bedoeling alle Ieperse meisjes scholing en toekomst te bieden. Clara startte als geestelijke dochter alleen, maar ze kreeg al vlug navolging en de school groeide. De oorspronkelijke stichting werd later de Mariaschool met als beschermheilige Maria Onbevlekte Moeder Gods, Immaculata. De oorspronkelijke geestelijke dochters werden zusters. Ze bleven steeds hun oorspronkelijke doel voor ogen houden: onderwijs voor allen."Het huidige kloostergebouw langs de Rijselstraat 83 werd door de zusters betrokken rond 1875. Nadat ze werden verdreven uit hun vorige gebouwen tijdens de schoolstrijd, vonden ze er met behulp van enkele Ieperse families een nieuw onderkomen. Ze richtten kloostergebouwen in langs de straat en daarachter drie lange zalen met boven- en benedenverdieping voor de leerlingen. Door zijn gunstige ligging, dichtbij de Sint-Pieterskerk, doorstond het gebouw gedeeltelijk de beschietingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het pand werd van eind 1917 tot april 1918 gebruikt als Little Talbot House, een dochterhuis van de Poperinge Every Man's club. Na de oorlog kwamen de zusters terug om de school opnieuw op te bouwen.(CMW)