Wij gingen woensdagvoormiddag langs in het College, Atheneum, Heilige Familie en de vrije basisschool Lyceum-Heilige Familie om te kijken hoe ver de directies staan met de organisatie van contactonderwijs in tijden van corona. Overal waren collega's in de weer om alles in gereedheid te brengen: banken zijn verwijderd, stickers op de vloer geven het eenrichtingsverkeer aan, urinoirs werden afgeplakt, er zijn nieuwe wasbakken, er staan dranghekken om de leerlingen in hun bubbel te houden... Er worden kosten noch moeite gespaard om social distancing mogelijk te maken. "Er is veel overleg met de directies en vakbondsafgevaardigden", zegt algemeen directeur Matthias Archie van Sint-Maartensscholen Ieper, de overkoepelende gemeenschap van het College, VTI, Immaculata, Heilige Familie en Lyceum. "Het zijn geen eenvoudige tijden. We willen voor iedereen goed doen, voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Zo was het VTI deze week nog volop bezig met het vervaardigen van faceshields voor de leerkrachten."
...

Wij gingen woensdagvoormiddag langs in het College, Atheneum, Heilige Familie en de vrije basisschool Lyceum-Heilige Familie om te kijken hoe ver de directies staan met de organisatie van contactonderwijs in tijden van corona. Overal waren collega's in de weer om alles in gereedheid te brengen: banken zijn verwijderd, stickers op de vloer geven het eenrichtingsverkeer aan, urinoirs werden afgeplakt, er zijn nieuwe wasbakken, er staan dranghekken om de leerlingen in hun bubbel te houden... Er worden kosten noch moeite gespaard om social distancing mogelijk te maken. "Er is veel overleg met de directies en vakbondsafgevaardigden", zegt algemeen directeur Matthias Archie van Sint-Maartensscholen Ieper, de overkoepelende gemeenschap van het College, VTI, Immaculata, Heilige Familie en Lyceum. "Het zijn geen eenvoudige tijden. We willen voor iedereen goed doen, voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Zo was het VTI deze week nog volop bezig met het vervaardigen van faceshields voor de leerkrachten."Toch zijn er ook verschillen tussen de scholen van de scholengemeenschap. "Wat het pedagogische betreft, lag de keuze bij de scholen zelf. De ene school koos ervoor om de leerlingen hele dagen te laten komen, andere kozen voor halve dagen. Bepaalde scholen werken ook met eenrichtingsverkeer. Dat wordt per school bekeken, omdat het afhankelijk is van gebouw tot gebouw. Het is vooral niet eenvoudig om de social distancing te respecteren. Meestal zitten er 20 à 25 leerlingen per klas, maar nu kan dat niet. We moeten opsplitsen en dat is niet evident.""Er zijn wel draaiboeken, maar die zijn niet altijd duidelijk", vervolgt Matthias Archie. "We hebben nu zo lang van op afstand les moeten geven. Het is niet evident om dat te combineren met een deeltje contactonderwijs. Er wordt in de vakantie gigantisch veel werk gestoken in de opmaak van klassengroepen en lessenroosters. Nu moet op zeer korte tijd nieuwe lessenroosters gemaakt worden en een nieuwe organisatie op poten gezet worden. Vaak is het een kwestie van improviseren. Bepaalde praktijkvakken zullen sowieso niet lukken, zoals haarzorg. De zesde- en zevendejaars oefenen niet meer op oefenhoofden, maar op echte mensen. Op dit moment mag dat zelfs niet.""De leerlingen moeten op anderhalve meter van elkaar zitten, maar in de praktijk betekent dit dat je rond elke leerling een diameter van drie meter moet hebben. In functie daarvan zijn de klassen herschikt. Daarnaast zijn er ook circulatieplannen, met aparte ingangen en aparte uitgangen, zodat er niet gekruist kan worden. Leerlingen moeten mondmaskers dragen en overal staat er handgel. Er zijn zelfs scholen die mobiele wasbakken gezet hebben. Kortom, heel veel maatregelen. In het VTI bijvoorbeeld werden in de grote hal van de mechanica-afdeling in het midden hekken geplaatst, waardoor er eenrichtingsverkeer mogelijk gemaakt werd, een beetje zoals in de winkelstraten."Ook de speelplaats van het Lyceum-Heilige Familie werd volledig heringericht. "Met nadarhekken hebben we de speelplaats ingedeeld in de verschillende afdelingen, zodat de bubbels niet met elkaar in contact komen", vertelt directrice Mia Ingelaere. "Verder zijn er faceshields voor de leerkrachten voorzien, zodat de kinderen de mimiek kunnen blijven zien. Dat is vooral belangrijk voor de kleintjes in het eerste leerjaar. Het grootste probleem was het vinden van lokalen en personeel, aangezien we contactonderwijs doen in combinatie met noodopvang. We merken immers dat er meer beroep gedaan wordt op de noodopvang nu steeds meer mensen weer aan het werk moeten. Op vandaag lukt het, omdat we grote lokalen hebben en de eerste graad van het secundair nog niet opstart. Maar als er straks nog klassen bij komen en het secundair start opnieuw op, dan zitten we met een probleem." Ook in het gemeenschapsonderwijs werd er deze week met man en macht gewerkt om de school klaar te stomen. De grote lijnen zijn dezelfde: eenrichtingsverkeer, heringerichte lokalen, veel handgel en wasbakken en dranghekken op de speelplaats... Toch zijn er verschillen. Zo zal het Atheneum wel al proefdraaien vanaf vrijdag. "Je moet je sowieso aanpassen en kijken wat er mogelijk is in jouw school met de richtlijnen die je krijgt van de overheid", zegt directrice Sandra Leleu van het Atheneum. "Er wordt gezegd dat er maximaal veertien leerlingen per klas mogen zitten, maar als je klaslokaal niet groot genoeg is, dan heb je weinig andere mogelijkheden dan er minder te plaatsen. Wij zullen bijvoorbeeld ook een lokaal gebruiken van de Middenschool, omdat er daar plaats is voor veertien leerlingen. De zesdejaars komen bij ons gespreid naar school. Drie groepen komen in de voormiddag, de andere drie in de namiddag. Wij voorzien vandaag een ontbijtkoek en in de namiddag een taartje voor de zesdejaars. Kwestie van hen een warm welkom te bezorgen."De directrice signaleert wel dat er bij de leerlingen, leerkrachten en ouders veel angst is voor het besmettingsgevaar. "Ik krijg inderdaad angstige telefoontjes van ouders", bevestigt Sandra Leleu. "Niet iedereen staat te springen om op te starten. Er is angst voor besmettingsgevaar, ook bij mij persoonlijk. In school kan je dat wel managen, maar de leerlingen komen met het openbaar vervoer en ontmoeten elkaar voor en na school. Daar heb je geen controle op. Bubbels zijn mooi op papier, maar in de praktijk ben ik er niet van overtuigd. Ik denk ook dat we wel enkele afwezigen zullen hebben. Ik heb al zeker weet van één leerling van wie de mama een risicopatiënt is. Aanwezigheid is wel relatief verplicht, maar er zijn uitzonderingen mogelijk.""In principe wordt aanwezigheid verwacht", zegt ook Matthias Archie. "Als iemand angstig is of zich ziek voelt, dan vragen wij een doktersattest. Wij hebben een risicoanalyse moeten maken per school. Daaruit blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om de groepen op een veilige manier naar school te laten komen, behalve dan voor bepaalde praktijklessen. Daarvoor hoeven de leerlingen niet bang te zijn. Wij hebben een zeer strenge normering en we houden ons eraan. De kans op besmetting is volgens mij dan ook heel gering."