In januari 2017 dienden het OCMW en het Sociaal Huis Tielt, Kind en Preventie Regio Tielt, het Vrij CLB, het CLB GO, het CAW en het Regioteam Kind en Gezin samen een erkenningsaanvraag in voor de oprichting van een Huis van het Kind in Tielt.
...

In januari 2017 dienden het OCMW en het Sociaal Huis Tielt, Kind en Preventie Regio Tielt, het Vrij CLB, het CLB GO, het CAW en het Regioteam Kind en Gezin samen een erkenningsaanvraag in voor de oprichting van een Huis van het Kind in Tielt."Van zodra die erkenning een feit was, gingen we aan de slag om elke instantie, organisatie en vereniging die actief was rond opvoeding of rond de ondersteuning van gezinnen hier verder mee in te betrekken", aldus OCMW-voorzitter Pascale Baert. "Ook de scholen sprongen op de kar en ondersteunen het initiatief. Intussen komt deze ruime groep om de drie maanden samen om informatie te delen en om samen oplossingen uit te werken voor de vragen of bekommernissen van de ouders. Ook de ouders van onze Tieltse jeugd werden betrokken en konden een enquête invullen om aan te geven hoe en over welke thema's zij het best ondersteund konden worden in hun rol van opvoeder. Het Huis van het Kind Tielt wil met andere woorden vraaggestuurd werken."Zo mondde die samenwerking in maart van dit jaar uit tot een eerste concrete actie. "41 procent van de ouders gaf aan vooral ondersteuning te kunnen gebruiken op het gebied van sociale media. Als reactie daarop organiseerden we een lezing 'Mediawijze ouders', waar ouders een professionele uitleg kregen over Snapchat, (online)gamen... Verder gaven we drie praktische sessies waar ouders in een computerlokaal konden samenwerken aan onder meer privacy-instellingen. Daarmee was stap één van het Huis van het Kind Tielt een feit."Tijd dus om over te gaan naar fase twee: een digitaal Huis van het Kind Tielt. "Het resultaat van deze arbeidsintensieve oefening mag er zijn: een overzicht per leeftijdscategorie (zwanger, 0-3j, 3-6j, 6-12j, 12-18j, 18+) van alle relevante domeinen zoals financiële ondersteuning, opvoeden, school en leren, ontmoeting, vrije tijd, gezondheid, taal en spel, opvang. Opvallend is dat alle professionals zelf diensten hebben ontdekt waar zij tot voor kort geen weet van hadden. Het mag dus duidelijk zijn dat een bezoekje aan de website heel leerrijk zal zijn voor alle ouders die begaan zijn met de opvoeding van hun kind."Ook is er een rubriek 'Kalender' voorzien, waar een overzicht te vinden is van alle activiteiten die interessant zijn voor ouders. Verder biedt de website een duidelijk beeld van het bestaande aanbod en legt het meteen ook de leemtes bloot. "Zo stellen we vast, om maar een voorbeeld te geven, dat het aanbod 18+ in 'ontmoeting' nogal mager uitvalt. Teken dus dat een jeugdhuis geen overbodige luxe zou zijn. De website is met andere woorden een instrument voor alle organisaties die actief zijn rond jeugd, maar ook voor het lokaal bestuur", rondt Pascale Baert af. (DB)