In januari 2017 dienden het OCMW en het Sociaal Huis Tielt, Kind en Preventie Regio Tielt, het Vrij CLB, het CLB GO, het CAW en het Regioteam Kind en Gezin samen een erkenningsaanvraag in voor de oprichting van een Huis van het Kind in Tielt.
...