In een hotelschool waar continu met voedsel wordt gewerkt, gelden sowieso altijd strenge veiligheids- en hygiënemaatregelen. "Op dat vlak is onze school de opgelegde coronamaatregelen een stap voor", zegt directeur Peter Verbeke. "Ter Duinen behaalde al eerder het Smiley-certificaat. Deze groene zelfklever is een erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat onze school beschikt over een gevalideerd en gecertificeerd autocontrolesysteem volgens de HACCP-normen (Hazard Analysis & Critical Control Points/gevarenanalyse en kritieke beheerspunten). Dat betekent dat alle risico's voor voedingsmiddelen volgens een waterdicht systeem worden geïnventariseerd dat ook de traceerbaarheid inhoud...

In een hotelschool waar continu met voedsel wordt gewerkt, gelden sowieso altijd strenge veiligheids- en hygiënemaatregelen. "Op dat vlak is onze school de opgelegde coronamaatregelen een stap voor", zegt directeur Peter Verbeke. "Ter Duinen behaalde al eerder het Smiley-certificaat. Deze groene zelfklever is een erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat onze school beschikt over een gevalideerd en gecertificeerd autocontrolesysteem volgens de HACCP-normen (Hazard Analysis & Critical Control Points/gevarenanalyse en kritieke beheerspunten). Dat betekent dat alle risico's voor voedingsmiddelen volgens een waterdicht systeem worden geïnventariseerd dat ook de traceerbaarheid inhoudt. Al onze keukens beschikken over voldoende ontsmettingsmateriaal voor handen en kledij. Maar we steken nog een tandje bij: we vragen onze leerkrachten en leerlingen om uitsluitend hun eigen werkgerief, zoals messen, te gebruiken en dat op geen enkel moment uit te lenen. Iedereen moet nu ook mondmaskers dragen en de sociale afstandsregels respecteren. Om dat te kunnen garanderen, wordt er in de praktijklessen in de keukens met kleinere groepjes gewerkt. Vroeger kon dat met 8 tot 12 leerlingen, maar dat wordt nu beperkt tot maximum 3 of 4 leerlingen. In het restaurant staan alle tafels verder uit elkaar, met telkens maar één stoel. Er worden ook overal pijlen aangebracht die de looprichting aangeven. Onze onderhoudsmensen zullen zich extra inspannen: continu deurklinken desinfecteren, extra uren kloppen om het sanitair te onderhouden... "De grootste uitdaging om de school coronavrij te houden, is de veiligheid van het internaat verzekeren. "Bijna al onze leerlingen zijn intern", legt Peter Verbeke uit. "Daarvoor hebben we wel een heel scenario moeten uitdokteren. Bijna alle leerlingen overnachten in een kamer van twee; dat hebben we moeten reorganiseren zodat iedereen in een aparte kamer kon slapen. Om het hele internaat te kunnen gebruiken, hebben we ons toegespitst op de leerlingen van het 6de en 7de jaar. Daarom starten we op 18 mei eerst met de leerlingen van het 7de jaar, die twee weken les zullen krijgen, daarna is het twee weken de beurt aan de zesdejaars. We starten niet op vrijdag, maar op maandag, omdat de meeste leerlingen van ver komen. Ons opstartplan moet in eerste instantie de veiligheid garanderen, maar het moet ook haalbaar en zinvol zijn voor leerlingen die uit het hele land en zelfs uit het buitenland komen. Dat vraagt ook een aanpassing van de geïntegreerde eindejaarsproef. Er wordt dit jaar dus niet gewerkt met gasten, maar elke leerling zal een voorgerecht en een hoofdgerecht klaarmaken voor twee personen. Ze zullen vooral beoordeeld worden op het proces in de keuken. De proef voor bediening zal ook anders verlopen. De leerling zal een individuele presentatie aan de leerkrachten geven. Zo kan die opdracht inhouden dat de leerling een sabayon moet kloppen, dat hij moet vertellen wat hij weet over een bepaalde wijn, dat hij de fouten moet opsporen in een gedekte tafel... Het is natuurlijk jammer dat alle stages wegvallen, die in principe zouden beginnen op 18 mei. Die stages, die toch zo'n 25 procent van de opleiding betekenen, zijn anders een belangrijke praktijkervaring."De school start maandag met een eerste groep van zo'n 45 leerlingen, de tweede groep telt een 80-tal leerlingen, en eventueel kan er nog een derde groep aan bod komen van een 50-tal leerlingen. Die worden in de praktijk allemaal opgesplitst in kleine groepjes. Intussen wordt er verder ingezet op online lesgeven en bereiden de leerkrachten de lessen voor met filmpjes.