Woensdagavond zakten een honderdvijftigtal mensen uit de ondernemingswereld af naar de achterkant van het Brugse station, waar Howest nabij de balkonrotonde sinds een tweetal jaar de vroegere gebouwen van Proximus inpalmt. Na enige duiding omtrent de aangeboden graduaatsopleidingen, konden de aanwezigen tijdens een netwerkmoment informele contacten leggen. "Die gesprekken zijn voor zowel de school als de ondernemers van onschatbare waarde", klonk het bij de directi...

Woensdagavond zakten een honderdvijftigtal mensen uit de ondernemingswereld af naar de achterkant van het Brugse station, waar Howest nabij de balkonrotonde sinds een tweetal jaar de vroegere gebouwen van Proximus inpalmt. Na enige duiding omtrent de aangeboden graduaatsopleidingen, konden de aanwezigen tijdens een netwerkmoment informele contacten leggen. "Die gesprekken zijn voor zowel de school als de ondernemers van onschatbare waarde", klonk het bij de directie van Howest.De studenten die de voltijdse opleiding volgen doen daar twee schooljaren over. Een flink deel van die studietijd bestaat uit 'werkplekleren' op de werkvloer bij een bedrijf. Tegenover de bereidheid van werkgevers om dergelijke stagiairs op te leiden, biedt de hogeschool ook wat aan voor de bedrijven. Dat gaat over onder meer het organiseren van seminaries."De ongeveer duizend studenten die in Brugge een graduaatsopleiding starten, zijn niet allemaal net van de middelbare school af. Sommigen nemen pas later een nieuwe start in een deeltijds onderwijs-formule, na eerst een tijd actief te zijn geweest op de arbeidsmarkt", merkt opleidingsdirecteur Isabel Uitdebroeck op. "Bedrijven krijgen dus soms stagiairs in huis die al enige praktijkervaring kunnen voorleggen."Ruben Plees, adjunct-kabinetschef van Hilde Crevits, Vlaams minister van economie, innovatie en werk, benadrukte het belang van praktijkgerichte graduaatsopleidingen, niet in het minst in het kader van de invulling van leemtes bij knelpuntberoepen. "Howest kan hierbij de functie van kanalisator op zich nemen om hogeschool-studenten na hun studies in West-Vlaanderen te houden!", knipoogt de heer Plees. Niet zonder te benadrukken dat de Vlaamse regering ook de nodige middelen ter beschikking stelt om de graduaatsopleidingen te ondersteunen.Tevreden over de opkomst bij deze eerste informatieavond voor ondernemers, weidt algemeen directeur Lode De Geyter nog graag uit over de stilaan vorm krijgende plannen voor een nieuw gebouwencomplex in de onmiddellijke nabijheid van de huidige school. "Eenmaal die nieuwe site gerealiseerd, kunnen wij nadenken over een nieuwe invulling voor onder meer onze schoolgebouwen in de Sint-Jorisstraat. Daar zou mogelijks een samenwerkingsverband tussen de school en bepaalde artistieke initiatieven vorm kunnen krijgen", geeft de directeur nog mee.(PM)