Voor alle duidelijkheid: de universiteiten en hogescholen in West-Vlaanderen blijven voorlopig open, maar de directie besliste wel om enkele bijkomende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te nemen.
...

Voor alle duidelijkheid: de universiteiten en hogescholen in West-Vlaanderen blijven voorlopig open, maar de directie besliste wel om enkele bijkomende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te nemen. "Niet enkel in het belang van onze studenten en personeelsleden, maar ook in het belang van de bredere samenleving", zo oppert Joris Hindryckx, directeur van Vives. Bij de hogeschool werd beslist om geen lessen meer te laten plaatsvinden voor meer dan 150 studenten. "En ook voor andere onderwijsactiviteiten wordt zoveel mogelijk ingezet op onderwijs off campus. Alle extracurriculaire activiteiten worden ofwel uitgesteld ofwel afgelast." Stages en werkplekleren gaan voorlopig wel door, net als studiereizen en internationale stages naar niet-risicogebieden. Studenten die beslissen niet mee te gaan, moeten wel zelf instaan voor de gemaakte kosten. Daarnaast herhaalt Vives ook de oproep dat iedereen die zich ziek voelt, hoest of koorts heeft, best minstens twee weken thuisblijft. Ook aan Kulak, de Kortrijkse universiteitscampus van de KU Leuven, worden lessen in de aula's voorlopig opgeschort. De lessen vervangt Kulak door digitale oplossingen. Bovendien worden andere grote samenkomsten, zoals de opening van een nieuw labo, een dagdisco voor studenten en het geplande berenhospitaal afgelast.Bij Howest, de hogeschool met afdelingen in Kortrijk en Brugge, is de infodag van komende zaterdag geschrapt. "Wij willen geen enkel risico nemen", zet Lode De Geyter, algemeen directeur bij Howest. "Alle energie gaat nu naar de eerstvolgende infodag op 9 mei in Brugge en Kortrijk." Bij de Universiteit Gent, met een nieuwe campus in Kortrijk, tenslotte wordt eveneens opgeroepen om situaties waarbij veel mensen samenkomen te vermijden. Thuiswerken wordt maximaal toegepast en pleit ervoor de omslag te maken naar digitale lesvormen. "Ik heb van alle experten vernomen dat de coronaproblematiek zeer ernstig moet worden genomen", aldus rector Rik Van de Walle. "Per UGent-activiteit nemen we een beslissing omtrent de vraag of de activiteit kan plaatsvinden. Als een activiteit kan doorgaan, bekijken we welke extra maatregelen eventueel moeten worden genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan."