Het persmoment was een voorafje op het uitgebreide dialoogprogramma van later die avond, waar tal van prominente figuren uit de onderwijswereld aanwezig zullen zijn. Minister Crevits vatte de toekomstplannen van CD&V voor het onderwijs samen met behulp van Benjamin Galle, de lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Brussel, Paul Van Den Bosch, sportcoach van Stig Broeckx, die tot zijn ongeval in 2016 een beloftevolle wielercarrière combineerd...

Het persmoment was een voorafje op het uitgebreide dialoogprogramma van later die avond, waar tal van prominente figuren uit de onderwijswereld aanwezig zullen zijn. Minister Crevits vatte de toekomstplannen van CD&V voor het onderwijs samen met behulp van Benjamin Galle, de lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Brussel, Paul Van Den Bosch, sportcoach van Stig Broeckx, die tot zijn ongeval in 2016 een beloftevolle wielercarrière combineerde met zijn studies.Crevits lichtte het tienpuntenplan van CD&V toe: "We horen de klachten uit het onderwijs, met de investeringen zullen we de administratieve en verzorgende last verlichten. Op vlak van onderwijzend personeel zitten we vrij goed, maar we willen het aantal zorgleerkrachten verdriedubbelen en de schooldirecteurs meer administratieve ondersteuning bieden. De leerkracht moet zich opnieuw meer kunnen toespitsen op het pedagogisch aspect van hun job." Minister Crevits verwijst hier tussen de lijnen door naar het M-decreet uit 2015. Dit bepaalde dat kinderen met een beperking, zo veel mogelijk gewoon onderwijs moeten volgen. Dit bracht heel wat extra zorg mee en die viel op de schouders van de gewone leerkrachten. Nu wil men naar schatting 1600 extra zorgleerkrachten aannemen.Verder wil CD&V 500 miljoen uittrekken voor klimaatvriendelijke schoolgebouwen en is Crevits pertinent tegen een centraal eindexamen voor het middelbaar. Uit recente peilingen naar de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, bleek een dalende trend en vele experts trokken aan de alarmbel. Een centraal eindexamen is evenwel geen oplossing voor CD&V, Crevits verkiest een tactiek waarbij meer tussentijds gepeild wordt naar het niveau van de leerlingen.In de dalende kwaliteit van ons onderwijs doen vooral de talen het slecht. Benjamin Dalle gaf meer uitleg over het geplande taalbeleid van CD&V. Elke school krijgt een taalcoach, er wordt een taalbad voorzien voor anderstaligen en men wil tegelijkertijd een topprioriteit maken van het Nederlands en scholen de kans geven om meer vakken in een andere taal te geven. Ook de andere Vlaamse partijen komen dezer dagen met hun onderwijsplannen naar voor, het is duidelijk dat onderwijs een belangrijk thema wordt voor de Vlaamse verkiezingen. (JF)