De vier CVO's bouwen momenteel een samenwerkingsverband uit. Het gaat om CVO Hitek, CVO VSPW-Kortrijk, CVO Waregem en CVO Westhoek-Westkust. Z...

De vier CVO's bouwen momenteel een samenwerkingsverband uit. Het gaat om CVO Hitek, CVO VSPW-Kortrijk, CVO Waregem en CVO Westhoek-Westkust. Ze willen een slagkrachtige en wendbare onderwijsorganisatie vormen binnen West-Vlaanderen vanuit de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Ze gaan de uitdaging aan om een antwoord te geven op de turbulente omgeving door samen anders en slimmer te organiseren. Meer dan 400 personeelsleden van de verschillende CVO's kwamen voor de eerste keer samen om via workshops en plenaire delen na te denken over dit proces van samenwerking. Hilde Crevits gaf toelichting bij de motieven en voordelen van bestuurlijke schaalvergroting gestimuleerd vanuit de overheid.(dvdb)