Het plaatsgebrek in de vrije basisschool Het Spoor, gelegen in de Stationstraat, is bijzonder flagrant. "Geen tien jaar geleden telde de school 136 kinderen", zegt directeur Stefaan Debouver. "Momenteel zitten we aan 232 en het ziet ernaar uit dat we het schooljaar in juni volgend jaar zullen afsluiten met ruim 240 leerlingen. Met de nieuwbouw willen we dan ook een 100-tal extra plaatsen kunnen aanbieden. Een absolute noodzaak, gezien de aangroei van de stationsbuurt en ik vernam dat er de komende jaren 300 huizen bijkomen in heel Tielt."
...

Het plaatsgebrek in de vrije basisschool Het Spoor, gelegen in de Stationstraat, is bijzonder flagrant. "Geen tien jaar geleden telde de school 136 kinderen", zegt directeur Stefaan Debouver. "Momenteel zitten we aan 232 en het ziet ernaar uit dat we het schooljaar in juni volgend jaar zullen afsluiten met ruim 240 leerlingen. Met de nieuwbouw willen we dan ook een 100-tal extra plaatsen kunnen aanbieden. Een absolute noodzaak, gezien de aangroei van de stationsbuurt en ik vernam dat er de komende jaren 300 huizen bijkomen in heel Tielt."De grote toeloop naar de school is volgens de directeur mee ingegeven door een gedreven leerkrachtenteam en de almaar betere naam van Het Spoor in de stad. "Die getuigt sinds 1 september 2011 dat we een zelfstandige school zijn, waardoor we minder en minder aan het Sint-Jozefsinstituut worden gelinkt, al gebruiken we door het plaatsgebrek wel hun eetzaal en speelplaats."Werkelijk elk lokaal in Het Spoor is 100 procent bezet. "We hebben de computerklas moeten ontmantelen om er een tweede zesde leerjaar te kunnen onderbrengen. We gebruiken nu laptops voor de computerlessen. Als er een logopediste of iemand voor individuele begeleiding op bezoek komt, dan moeten we hen aan een tafeltje en een stoel zetten in het lokaaltje waar we ons papier verzamelen."Gezien de acute noodzaak tot uitbreiding diende de school afgelopen zomer nog een dossier in bij Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, en heel recent kreeg Het Spoor de toezegging voor financiële steun, onder (licht) voorbehoud dat het Vlaams budget binnenkort wordt goedgekeurd. "Concreet willen we het secretariaatsgebouw, dat tot op de draad versleten is, afbreken, zodat de school met een zestal nieuwe klaslokalen tot aan de straat kan worden doorgetrokken. Bedoeling is ook om boven de oprit te bouwen", aldus nog directeur Stefaan Debouver.Daarvoor zou Het Spoor op jaarbasis een huursubsidie van 57.000 euro ontvangen en dat 18 jaar lang. "Het zal een vzw zijn die als bouwheer optreedt en wij gebruiken dan die subsidies om het gebouw te huren, al zullen we jaarlijks zelf nog een 30.000 euro moeten opleggen. Maar met ons dynamisch oudercomité, dat tal van activiteiten mee ondersteunt, zie ik dat zeker goed komen."(TVW)