Herman Vansteenkiste werd geboren op 20 maart 1951 in Roeselare maar kort na zijn geboorte verhuisden zijn ouders naar Oostnieuwkerke. "Dat maakt dat ik opgroeide in Oostnieuwkerke en er ook lagere school liep. Het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar volgde ik in het Most-schooltje en het tweede en het derde leerjaar verkaste ik naar de jongensschool in Oostnieuwkerke en vanaf het vierde leerjaar trok ik naar de lagere school in het Klein Seminarie. Drie verschillende scholen in het lag...