In april 2012 vernielde een zware brand het pand in de Dorpsstraat waarin de lokalen van Chiro 't Ark waren ondergebracht. Het toenmalig gemeentebestuur zorgde voor een tijdelijke oplossing in de vorm van containers, in afwachting van een permanent onderkomen.
...

In april 2012 vernielde een zware brand het pand in de Dorpsstraat waarin de lokalen van Chiro 't Ark waren ondergebracht. Het toenmalig gemeentebestuur zorgde voor een tijdelijke oplossing in de vorm van containers, in afwachting van een permanent onderkomen. "Dat is er nog altijd niet", zegt onafhankelijk gemeenteraadslid Danny Van Den Broucke. "Van de plannen destijds om daarvoor de oude hoeve Tavernier aan te kopen, kwam ook niets in huis. Ik geef maar al te graag toe dat mijn dochters zeer enthousiast zijn over de Chiro en er wekelijks met plezier naartoe trekken, maar mij ook iedere keer weer aan de oren trekken over hoe pover ze er gehuisvest zijn.""Het moet inderdaad gezegd : 't Ark huist al jaren in ronduit onveilige en onhygiënische containers en in een versleten caravan. Ik vraag me af of er daarvoor ooit een gunstig veiligheidsrapport door de brandweer is afgeleverd. Na al die tijd heeft de meerderheid nu in een budget voorzien voor een nieuw complex, waar ook de buitenschoolse kinderopvang zou komen, maar we weten allemaal dat tussen iets plannen en de definitieve realisatie vaak jaren zitten. Ik roep de gemeente dan ook op om de jongeren voorlopig in betere containers op te vangen. Zoiets huren moet ongeveer 15.000 euro per jaar kosten en dat moet toch haalbaar zijn.""Het probleem is veel complexer dan hier wordt voorgesteld", weerlegt schepen Bart Vandenbroucke de aantijgingen. "In de eerste plaats moesten we niet alleen zoeken naar een oplossing voor de Chiro, maar moesten er nog hieraan gekoppelde projecten overwogen worden zoals de huisvesting voor KLJ en de buitenschoolse kinderopvang, de uitbreiding van de gemeenteschool en de locatie van de bib. Iedereen had zijn verzuchtingen en daar hebben we via een ruime inspraak rekening mee gehouden. Daar kruipt veel tijd in, maar het zorgde ook voor resultaten waarin iedere partij zich kon vinden. Voor de nieuwe huisvesting van Chiro 't Ark - die in het centrum van Leffinge wou blijven - en de buitenschoolse kinderopvang voorzien we dit jaar al in ruim 700.000 euro voor een nieuwbouw op de site van de oude pastorie", zegt de schepen.Op voorstel van Lode Maesen (Progressief Kartel) zal de turnzaal van de gemeenteschool tijdelijk ter beschikking gesteld worden van de Chiro. (DVL)