In de Arnoldusschool, gelegen in de Brouwerijstraat, komen er opvangbubbels. "Een voor het eerste, een voor het tweede en een voor het zesde leerjaar", legt directeur Vera Verlinde uit. "We voorzien voor elk kind vier halve dagen les. Er is een maximum van twaalf kinderen per klas, zodat ze ver genoeg van elkaar kunnen zitten."
...

In de Arnoldusschool, gelegen in de Brouwerijstraat, komen er opvangbubbels. "Een voor het eerste, een voor het tweede en een voor het zesde leerjaar", legt directeur Vera Verlinde uit. "We voorzien voor elk kind vier halve dagen les. Er is een maximum van twaalf kinderen per klas, zodat ze ver genoeg van elkaar kunnen zitten.""Ik ben heel blij met het engagement van mijn team. Iedereen heeft de voorbije weken het beste van zichzelf gegeven om onze school klaar te maken voor de heropstart. Ons personeel zal vanaf 18 mei elke dag vroeger present zijn om alle lokalen virusvrij te houden. Elke klas die 's morgens gebruikt werd, wordt tijdens de middag volledig gepoetst en ontsmet. In elke klas staat ontsmettingsgel en we organiseren het toiletbezoek. Het is ook onze taak om er op te letten dat de kinderen hun handen telkens wassen en afdrogen met papieren doekjes", legt Vera Verlinde de maatregelen uit. Ze heeft zelfs een draaiboek gemaakt om alles volgens plan te laten verlopen."Ik ben overtuigd dat we voor een goede bescherming kunnen zorgen. We hebben onder meer een systeem uitgedokterd om de klas binnen te gaan. Er kleven stickers op de grond in de gangen en wie achteraan zit, gaat eerst binnen, terwijl wie vooraan zit, laatst de klas in gaat. Naar buiten gaan gebeurt in omgekeerde volgorde. Ja, het wordt een hele uitdaging, maar zal wel lonen. De inspecteur was alvast heel positief over onze aanpak. We kijken ernaar uit om op maandag 18 mei de kinderen weer te zien", zegt de directeur verheugd. "Ik wil trouwens ook een grote pluim geven aan de mensen van De Kikker die de opvang hier perfect organiseren.""En onze geplande renovatiewerken? Die zijn uitgesteld, maar niet alleen vanwege corona. Ik durf er nog geen definitieve datum op te plakken, maar vermoedelijk kunnen ze in november van start gaan", besluit Vera Verlinde.In de beide afdelingen - Oudenburg en Ettelgem - van vrije basisschool Heilige Familie gaat de poort al op vrijdag 15 mei open. Voor de drie leerjaren (eerste, tweede en zesde) is een programma opgesteld. "In onze Oudenburgse school worden de jongste kinderen, van het eerste en tweede, verwacht op 15, 18 en 19 mei. Ze zullen in twee groepen zitten in een ander lokaal. Als alles goed verloopt, krijgen ze daarna vier volle dagen les: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De zesdejaars herstarten ook op 15 mei. De leerlingen worden in twee groepen verdeeld die elk twee volle dagen les krijgen. De ene op maandag en dinsdag, de andere op donderdag en vrijdag", legt directeur Sabine Biebauw de werking van haar school uit.In de afdeling Ettelgem worden alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar verwacht op vrijdag 15 mei. "Onze jongste kinderen krijgen vier volle dagen les, de tweedejaars drieënhalve dag. Voor de kinderen uit het zesde leerjaar voorzien we twee volle dagen per week, verdeeld in twee groepen. We herstarten op vrijdag 15 mei met de tweede groep", stelt Sabine Biebauw. "De kinderen blijven 's middags op school en eten hun boterhammen op in hun eigen klaslokaal, in hun eigen bubbel. Uit die drie klassen mogen leerlingen niet meer 's middag naar huis gaan." Voor de klassen die geen les krijgen op school, blijft er preteaching via Smartschool. "We zijn verheugd dat de risicoanalyse werd goedgekeurd door het schoolbestuur, de LOC en de arbeidsgeneesheer. Alle wettelijke voorzorgen zijn genomen om te herstarten. Ik wil er wel nog op wijzen dat de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar verplicht zijn naar school te komen, tenzij ze ziek zijn", aldus nog directeur Sabine Biebauw.