"In het nieuwe gebouw zullen studenten lessen kunnen volgen naast hun kot", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. Aan de straatzijde komen reguliere leslokalen die horen bij de campus van Vives. Deze lokalen zullen dienen voor de business school. Aan de...

"In het nieuwe gebouw zullen studenten lessen kunnen volgen naast hun kot", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. Aan de straatzijde komen reguliere leslokalen die horen bij de campus van Vives. Deze lokalen zullen dienen voor de business school. Aan de achterzijde van het gebouw komt een studentenresidentie. Die zal plaats bieden aan studenten die les volgen op de campus en de andere afdelingen van Vives.Het project Vives City wil een kwalitatieve samenhangende campus creëren met verschillende functies op één domein. Vandaag staat langs de expressweg al het bestaande Vives-gebouw, waar lessen plaatsvinden, met ernaast het Stuvo-gebouw voor studentenvoorzieningen. De multifunctionele nieuwbouw komt daar dus bij. "Beide gebouwen worden verbonden via de tussenruimte die zowel gebruikt zal worden voor het parkeren als voorzien wordt van groene rustpunten voor de studenten", geeft Franky Demon aan.De nieuwbouw is een mooie opvulling van de straatwand en sluit qua functie perfect aan bij de rest van de site. Het volume van de nieuwbouw sluit aan bij enerzijds de bebouwing aan de Koningin Astridlaan en anderzijds bij het naastgelegen Stuvo-gebouw. "Met Vives City kunnen we een mooi project realiseren waar studenten alles wat ze tijdens hun studiejaren nodig hebben op één site vinden", besluit de schepen.