De vrije basisschool in de Hoogstraat kampt reeds vele jaren met plaatsgebrek. De uitbreiding van de speelplaats enkele jaren geleden is een echte verbetering voor de kinderen, maar de zeer krappe huisvesting van directie, administratie, leerkrachten en andere hulpverleners was daarmee niet opgelost. Directeur Jan Candaele bijvoorbeeld heeft vandaag niets meer dan enkele vierkante meters bureau...

De vrije basisschool in de Hoogstraat kampt reeds vele jaren met plaatsgebrek. De uitbreiding van de speelplaats enkele jaren geleden is een echte verbetering voor de kinderen, maar de zeer krappe huisvesting van directie, administratie, leerkrachten en andere hulpverleners was daarmee niet opgelost. Directeur Jan Candaele bijvoorbeeld heeft vandaag niets meer dan enkele vierkante meters bureauruimte en hetzelfde lot is de administratief medewerker beschoren. Toen Alveringems oudste inwoner Margaretha Deschuytter naar een woonzorgcentrum verhuisde en haar woning vrij kwam, zag het schoolbestuur dit pand als een unieke kans om de school uit te breiden. De diensten van de bevoegde minister kwamen ter plekke en beaamden volmondig de noodzaak van schaalvergroting en de unieke opportuniteit van dit pand. Deze eenmalige kans om vrij eenvoudig en met redelijk beperkte middelen de school uit te breiden, maakte dat het Alveringemse project bij het ministerie voorrang kreeg op de chronologie van de wachtlijst. Het ministerie subsidieerde de aankoop van het huis met een overheidssubsidie van 52.500 euro en de akte werd in september 2017 verleden. In een dergelijk geval mag de school er zeker van zijn dat binnen de twee jaar ook de middelen volgen voor de renovatie van het pand. En zo geschiedde ook. Minister Weyts kent 245.623 euro toe voor de renovatie en inrichting van het huis. Het betreft onder meer nieuwe vloeren, aanbrengen isolatie, vernieuwen dak en vernieuwen en aanpassen van de raamopeningen. "Dit is voor alle medewerkers van onze school zeer goed nieuws", reageert directeur Jan Candaele. "In het nieuwe gebouw komt een bureau voor de directie, gespreksruimte voor ouders, leraarskamer en twee kleinere polyvalente ruimtes en/of klaslokalen. We zijn een school met honderd kinderen, maar hadden nog geen leraarskamer. Binnenkort gaan we over tot het zoeken van een aannemer en wij hopen dat de werken op het einde van het schooljaar van start kunnen gaan." (AB)