De vrije basisschool in de Hoogstraat kampt reeds vele jaren met plaatsgebrek. De uitbreiding van de speelplaats enkele jaren geleden is een echte verbetering voor de kinderen, maar de zeer krappe huisvesting van directie, administratie, leerkrachten en andere hulpverleners was daarmee niet opgelost. Directeur Jan Candaele bijvoorbeeld heeft vandaag niets meer dan enkele vierkante meters bureau...