"Type 3 is voor kinderen die normaal begaafd zijn, maar sociale, emotionele, of gedragsproblemen hebben", vertelt Ann Hovart, directrice van het MPI Sterrebos. "We hebben al een type basisaanbod en begeleiding voor kinderen met het type 2, 4 of 9. We breiden nu uit met type 3, dat een aparte werking heeft en niet geïntegreerd is met de andere types. Voor ...

"Type 3 is voor kinderen die normaal begaafd zijn, maar sociale, emotionele, of gedragsproblemen hebben", vertelt Ann Hovart, directrice van het MPI Sterrebos. "We hebben al een type basisaanbod en begeleiding voor kinderen met het type 2, 4 of 9. We breiden nu uit met type 3, dat een aparte werking heeft en niet geïntegreerd is met de andere types. Voor hen blijft de huidige werking behouden. We kunnen plaats bieden aan ongeveer tien kleuters en twee klassen lager onderwijs van 20 kinderen. Er is daarnaast ook een vlotte doorstroming mogelijk naar de secundaire richtingen. Onze school kan deze uitbreiding aan, maar er zullen wel enkele kleine aanpassingen dienen te gebeuren in de lokalen.""Op deze school was er nood aan specifieke begeleiding rond het emotionele en het gedrag. Met deze begeleiding bieden we hiervoor het kader", vult Kristof Duyck, kinesist bij het MPI Sterrebos en lid van de werkgroep type 3, aan. "Met ons team zullen we voornamelijk focussen op de emotionele en sociale vaardigheden van de kinderen.""We werken met een multidisciplinair team", vertelt Ilse Vansteenkiste, ergotherapeute en lid van de werkgroep. "Het is ook een team met gevestigde waarden die het reilen en zeilen binnen de school al zeer goed kennen en dus de nodige ervaring hebben met gedragsproblemen." "We hebben veel ingezet op professionalisering met de nodige bijscholingen", stelt Ann nog. De ouders zullen een brief krijgen met de nodige informatie in verband met de oprichting van de type 3-werking. Op het schoolfeest nu zondag 27 mei is er een infostand die alle mensen met vragen omtrent de type 3-programmatie zal helpen. Vanaf 1 september start de nieuwe type 3-werking, maar inschrijven is nu al mogelijk. (TP)