"Type 3 is voor kinderen die normaal begaafd zijn, maar sociale, emotionele, of gedragsproblemen hebben", vertelt Ann Hovart, directrice van het MPI Sterrebos. "We hebben al een type basisaanbod en begeleiding voor kinderen met het type 2, 4 of 9. We breiden nu uit met type 3, dat een aparte werking heeft en niet geïntegreerd is met de andere types. Voor ...