"De school is sinds 2012 aan de slag met iPads in de klas, dit werd uitgebreid getest in een aantal pioniersvakken zoals 'actief leren met ICT'", verduidelijkt directeur Ann Dejaegher. "De leerlingen die voor het schooljaar 2020-2021 inschrijven in GO! Middenschool Ieper zullen voortaan een eigen iPad moeten meebrengen. Dit toestel wordt best via de school aangekocht of geleased. Het is de bedoeling dat de school zorgt voor alle apps en een gesofisticeerd beheerssysteem. Op di...

"De school is sinds 2012 aan de slag met iPads in de klas, dit werd uitgebreid getest in een aantal pioniersvakken zoals 'actief leren met ICT'", verduidelijkt directeur Ann Dejaegher. "De leerlingen die voor het schooljaar 2020-2021 inschrijven in GO! Middenschool Ieper zullen voortaan een eigen iPad moeten meebrengen. Dit toestel wordt best via de school aangekocht of geleased. Het is de bedoeling dat de school zorgt voor alle apps en een gesofisticeerd beheerssysteem. Op die manier kan de leerkracht lesmateriaal aanbieden dat aan verschillende niveaus kan aangepast worden, kan er in alle vakken aandacht besteed worden aan digitale vaardigheden en kan er opgevolgd worden of leerlingen wel taakgericht met de iPad bezig zijn.""De stap om 1 op 1 te gaan werken met iPads betekent niet dat er in alle lessen voortdurend digitaal zal worden gewerkt. De school mikt op een gezonde mix van verschillende werkvormen en een goede balans tussen papier en digitaal", vult Philip Everaerts, leerkracht actief leren ICT aan. "Het betekent wel dat er voortaan in alle lessen gewerkt zal worden aan de digitale competenties. Leerlingen leren de iPad vooral gebruiken in functie van taken, en gebruiken programma's die ook in het latere beroepsleven relevant zullen zijn. In sommige lessen zullen instructiefilmpjes en digitale oefeningen de leerstof versterken, in andere lessen worden alle geheimen van de moderne digitale maatschappij ontrafeld. Programmeren, virtual reality en augmented reality hebben voor onze leerlingen geen geheimen meer. Op dit moment wordt er nog gewerkt met iPads van de school, maar door de uitbreiding van de digitale doelen voor alle vakken is dit onvoldoende. Ook voor huistaken is een eigen toestel stilaan onmisbaar, de leerlingen leren hoe ze alle taken met een iPad kunnen uitvoeren zodat een extra laptop of computer zeker overbodig is."De school beseft dat de aankoop of huur van een iPad voor veel ouders een financiële inspanning zal vragen. Doordat ze echter reeds heel sterk bespaarden op de aankoop van werkboeken - minder dan 100 euro per jaar voor boeken - blijft de combinatie van de schoolrekening en een iPad huren nog steeds goedkoper dan de schoolrekeningen zonder iPad in andere scholen in de regio.Meer informatie is te krijgen op de infoavond van 19 maart om 18.30 uur. De bundel voor ouders kan aangevraagd worden via dejaegherann@campusminneplein.be. (EG)