De collegekerk die tussen 1725 en 1737 door de paters augustijnen als gebedsruimte van hun abdij werd gebouwd, blijft voor de onderwijsgemeenschap van scholengroep Sint-Michiel, een gewijde ruimte.
...