De collegekerk die tussen 1725 en 1737 door de paters augustijnen als gebedsruimte van hun abdij werd gebouwd, blijft voor de onderwijsgemeenschap van scholengroep Sint-Michiel, een gewijde ruimte.
...

De collegekerk die tussen 1725 en 1737 door de paters augustijnen als gebedsruimte van hun abdij werd gebouwd, blijft voor de onderwijsgemeenschap van scholengroep Sint-Michiel, een gewijde ruimte. "Tegelijk zien we mogelijkheden om die ter beschikking te stellen voor lokale culturele gemeenschapsinitiatieven", aldus directeur Kris Pouseele. "Het behouden van deze sacrale ruimte was voor ons een bewuste keuze. Het is allang geen parochiekerk meer maar de kerk behoort tot het onderwijs."Dit historische gebouw werd op het einde van de Eerste Wereldoorlog getroffen door een brandbom van de Geallieerden. "Ze had toen flink wat schade opgelopen maar de koepels waren niet ingezakt. Na de herstellingswerken werd ze in november 1939 geklasseerd als erfgoedmonument. Toen ik hier in 1994 begonnen ben, was de gevel aan de kant van de Zuidstraat pas gerenoveerd. De kerk werd toen nog wekelijks als bezinningsruimte gebruikt. Vanaf die periode hebben we ze in fases vernieuwd waarbij we met het dak en het dakgebinte begonnen zijn. De laatste fase heeft zo'n twee en een half jaar geduurd. Alles samen komen we aan een prijskaartje van 1,4 miljoen euro waarvan tot 90 procent door de Vlaamse Gemeenschap werd gesubsidieerd." Directeur Kris Pouseele vindt vooral de ruimte zelf heel waardevol. "Als je er binnen stapt, snuif je als het ware de geschiedenis op. Het is een plaats van en vol betekenis. Voor je hier woorden uitspreekt, denk je bewust na over wat je zegt: alleen al de specifieke akoestiek van de kerk zorgt voor een extra dimensie." Het brandglas met de patroonheilige Sint-Augustinus werd zondag 19 mei door bisschop Lode Aerts gezegend. "Die heilige is voor mij een intrigerende figuur. Hij wordt afgebeeld met een hart in zijn hand. Wist je trouwens dat dit het enige raam was dat die vernietigende brand van 1918 heeft doorstaan?" Het Klein Seminarie heeft ervoor gekozen om de ruimte niet te herbestemmen maar ze 'meerstemmig' te maken. "De eerste stem, de kern, blijft een sacrale plaats, een ruimte om stil te vallen, die zijn functie heeft voor de school. Ook andere onderwijsinstellingen komen hier vieringen beleven. Als tweede laag zien we de kerk als een plek van samenkomst en ontmoeting voor culturele evenementen, lezingen of zelfs tentoonstellingen. De voorwaarde is dat die initiatieven tot hun recht komen in onze kerk en dat de ruimte voor het evenement zelf een meerwaarde betekent. Er kan geen afbreuk worden gedaan aan het sacrale karakter ervan. Een drinkgelag of fuifzaal is dus niet aan de orde. De Augustijnenkerk kan verder een aanvulling worden voor het lokalenaanbod in de stad. Optredens die bijvoorbeeld in De Spil minder tot hun recht komen, kunnen hier terecht. Zaterdag 18 mei was het concert 'Resonantie in tijd en ruimte', een verrassende mix van klassieke en moderne muziek, alvast een geslaagde proef. De kerk kan niet gebruikt worden om huwelijken te laten doorgaan." In het verleden maakte de Augustijnenkerk sterker deel uit van het dagelijkse schoolleven. Ook nu zijn studenten volgens directeur Pouseele elk op hun manier bezig met thema's van geloven, al vullen ze het wel anders in. "Elke jongere wordt gaandeweg geconfronteerd met vragen over leven en zingeving. Ze gaan op zoek naar antwoorden. Zaterdagavond stond de kerkdeur open en kwamen enkele oud-leerlingen toevallig langs. Ze hielpen wat opruimen en ondertussen haalden ze nog herinneringen op aan hun collegekerk. Straks gaan de collegeleerlingen opnieuw op bedevaart naar Dadizele, sinds meer dan 150 jaar. Ze starten hun voettocht traditioneel vanuit de Augustijnenkerk. Ook de zendingsviering van het college en het VABI en de bezinningsviering van de oud-leerlingendag, vinden hier plaats." In het tweede weekend van september wordt de Augustijnenkerk tijdens Openmonumentendag, in combinatie met een kleine tentoonstelling over de geschiedenis ervan, opengesteld voor het grote publiek. (KK)