In vrije basisschool De Libel in Leisele kunnen kinderen nog drie jaar kleuteronderwijs en zes jaar basisonderwijs lopen. De school telt ongeveer 90 kinderen en tot 30 juni deden Danny Masscheleyn en Kristien De Poorter er de voor- en naschoolse opvang. Danny is echter met pensioen gegaan en Kristien besliste om in haar woonplaats Beveren-aan-de-IJzer een eigen praktijk als onthaalmoeder op te starten. En zo zat de school aan het begin van de grote vakantie met een probleem.
...