Als antwoord op de gemeenteraadsbeslissing van maart jl. had de Vrije Basisschool immers beslist van dan ook maar weer de jaren 4, 5 en 6 (tot vorig jaar enkel te volgen in de gemeenteschool) in te voeren, zij het geleidelijk. Nu, per 1 september, is daar al een vierde leerjaar, en daarvoor zijn er om en bij de 20 leerlingen ingeschreven.
...

Als antwoord op de gemeenteraadsbeslissing van maart jl. had de Vrije Basisschool immers beslist van dan ook maar weer de jaren 4, 5 en 6 (tot vorig jaar enkel te volgen in de gemeenteschool) in te voeren, zij het geleidelijk. Nu, per 1 september, is daar al een vierde leerjaar, en daarvoor zijn er om en bij de 20 leerlingen ingeschreven. "Deze inschrijvingen komen hoofdzakelijk van leerlingen die vorig jaar bij ons al in het in het derde zaten", zegt directrice Annie Seys van de Vrije Basisschool. "Ze zijn goed voor één vierde leerjaar. Aan de andere kant verliezen we ongeveer evenveel leerlingen in de eerste drie jaren, waar we nu een klas minder hebben. De meeste keuzes om naar de gemeenteschool over te stappen, zijn gemaakt om alle kinderen van het gezin naar één en dezelfde school te kunnen laten gaan, slechts een heel kleine minderheid is veranderd om principiële of politieke redenen."Er is volgens haar ook helemaal geen sprake van spanningen tussen beide scholen. "We blijven met elkaar overleggen en maken praktische afspraken over bijvoorbeeld sport op school of de eerste communie."Gemeenteschool groeitIn de gemeenteschool zijn er vanaf 1 september meteen al drie nieuwe leerjaren. "Eerste en tweede leerjaar zullen een graadklas vormen", zegt directrice Katelijn Callewaert , "maar voor de hoofdvakken taal en rekenen wordt deze in twee groepen gesplitst. Het derde leerjaar vormt een aparte klas. Aan de andere kant zien wij wel ons leerlingenaantal in het vierde leerjaar dalen, waardoor we van twee naar één klas gaan. Plus en min resulteren hier toch in een aangroei van zowat 20 leerlingen. Wat ik toch heel puik vind, als je weet dat wij geen kleuterafdeling hebben waaruit men kan doorstromen naar het eerste leerjaar. Ook in onze afdeling Westrozebeke noteren we overigens een groei. Er zullen dit schooljaar tien leerlingen meer zijn, maar dat is volledig toe te schrijven aan de geboortegroei". Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.