Beweging.net voerde enkele maanden geleden zelf snelheidscontroles uit in de Kachtemse dorpsstraten. Gewapend met een speedgun vatten leden op diverse locaties post. Ze deden hun taak grondig. "In die mate zelfs dat er al snel meldingen verschenen op sociale media over flitscontroles."
...

Beweging.net voerde enkele maanden geleden zelf snelheidscontroles uit in de Kachtemse dorpsstraten. Gewapend met een speedgun vatten leden op diverse locaties post. Ze deden hun taak grondig. "In die mate zelfs dat er al snel meldingen verschenen op sociale media over flitscontroles."Maar flitsen was niet wat Beweging.net deed. "Enkel de snelheid meten. We registreerden ook geen nummerplaten of zo. We wilden in beeld brengen of het gevoel van de bewoners klopt met de realiteit. Al te vaak hoor je immers dat er in één of andere straat te snel gereden wordt."Dergelijke locaties werden opgenomen in een database. De resultaten van de snelheidscontroles werden netjes ingevoerd en geanalyseerd. Daardoor kon niet alleen een gemiddelde snelheid bepaald worden, maar ook het percentage overtredingen en zelfs het bedrag aan boetes waartoe dit zou geleid hebben mochten het effectieve controles door de politie geweest zijn. "Op 656 gecontroleerde voertuigen werden 240 overtredingen opgetekend, goed voor een bedrag van 21.789 euro", rekent Donald Horré na.Het onderzoek van Beweging.net wijst uit dat het gevoel van overdreven snelheid in bepaalde gevallen enkel een gevoel is. De gemiddelde snelheid valt vaak onder de limiet, maar enkele mensen met een zware voet zorgen voor uitschieters die het geheel verbrodden. De Lodewijk De Raetlaan springt er tussenuit in positieve zin, de gemiddelde snelheid ligt een stuk onder de limiet. De Sasbrug en de Kachtemsestraat springen er dan weer uit in negatieve zin met respectievelijk 93 procent en 100 procent van de bestuurders die te snel reden.In de Manestraat, waar de bewoners protesteren tegen de sluipweg die hun straat geworden is en de daaraanverbonden snelheid, ligt de gemiddelde snelheid net onder de limiet, maar jagen ook hier enkele laagvliegers het aantal overtredingen de hoogte in.Beweging.net formuleert een aantal conclusies waar het stadsbestuur mee aan de slag kan en stelt ook alle gegevens ter beschikking. "Vooral het sensibiliseren van de weggebruiker blijft noodzakelijk", zegt Donald Horré nog. Enkele schepenen die ter plaatse kwamen kijken, beloofden de data mee te nemen naar de commissie Openbare Werken en Mobiliteit om na te gaan wat mogelijk is (MI)