Sinds een tweetal weken is de Leopold III-laan in Sint-Andries ter hoogte van het Coppietersbos onderbroken voor doorgaand verkeer. Die verkeershinder houdt verband met de herschikking van de brede straat bij de stedelijke basisschool De Boomhut. "Bij het uittekenen van het plan werd, in overleg met de school, uiteraard de veiligheid van de leerlingen centraal gesteld", aldus burgemeester Dirk De fauw.
...

Sinds een tweetal weken is de Leopold III-laan in Sint-Andries ter hoogte van het Coppietersbos onderbroken voor doorgaand verkeer. Die verkeershinder houdt verband met de herschikking van de brede straat bij de stedelijke basisschool De Boomhut. "Bij het uittekenen van het plan werd, in overleg met de school, uiteraard de veiligheid van de leerlingen centraal gesteld", aldus burgemeester Dirk De fauw."Dit is één van de tien actuele Brugse dossiers omtrent veiligheid in schoolomgevingen. De stad maakt hierbij gebruik van subsidies die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt voor het realiseren van kleine, snel uitvoerbare ingrepen", verduidelijkt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem."Uiteraard is verkeersveiligheid voor nogal wat ouders één van de doorslaggevende elementen die de schoolkeuze voor hun kind bepalen", vult schepen van Onderwijs Ann Soete aan. "Als stadsbestuur nemen wij daaromtrent dan ook graag onze verantwoordelijkheid op.""Met dit initiatief zijn zowat acht van de tien aan te pakken schoolomgevingen onder handen genomen", verduidelijkt schepen voor Preventie Mathijs Goderis.Naast onder meer het voorzien van een verhoogde stoep bij de haltes van de stadsbussen nabij het verkeersplateau zorgen ook op het eerste gezicht onopvallende ingrepen voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Een zebrapad was er al, maar bij de herschikking van de straat werd er bewust voor gekozen om die oversteekplaats niet meer in het verlengde van de uitgang van de school te situeren.Ellen Duyck, de nieuwe directeur van de Freinetschool, is alvast tevreden met wat bij de ingang van haar school gerealiseerd wordt. "Wel jammer dat de werken niet beëindigd zullen zijn tegen 1 september", laat de directeur nog optekenen. Wie straks langs de Leopold III-laan naar andere scholen in de omgeving op weg is, zal die mening ongetwijfeld bijtreden. De Leopold III-laan zou tegen maandag 7 september opnieuw open gesteld worden voor doorgaand verkeer. Maar samen met haar lerarenkorps ziet de directeur zowel de nieuwe schooltoegang als het nieuwe schooljaar alleszins helemaal zitten. (PM)