Freinetschool De Levensboom heeft heel wat te vieren dit jaar. Veertig jaar geledeng werd vzw De Levensboom opgericht toen de vestiging in Marke werd opgestart. De school werd meteen een succes, getuige de wachtlijst die er gedurende vele jaren was. Na verloop van tijd werd op zoek gegaan naar meer ruimte. Die werd in 1999 gevonden in het vroegere wijkschooltje van de Kijkuit in Wevelgem. De school startte met 65 kinderen en vier leerkrachten en zat ook al snel in de lift.
...

Freinetschool De Levensboom heeft heel wat te vieren dit jaar. Veertig jaar geledeng werd vzw De Levensboom opgericht toen de vestiging in Marke werd opgestart. De school werd meteen een succes, getuige de wachtlijst die er gedurende vele jaren was. Na verloop van tijd werd op zoek gegaan naar meer ruimte. Die werd in 1999 gevonden in het vroegere wijkschooltje van de Kijkuit in Wevelgem. De school startte met 65 kinderen en vier leerkrachten en zat ook al snel in de lift."Ook hier was plaatsgebrek", herinnert coördinator Yf Tanghe zich. "Uitbreiding op die plaats mocht niet vanwege stedenbouwkundige bepalingen. Om diezelfde reden verliet ook busbedrijf Herman en Vandamme zijn kantoren op de Kijkuit. Voor de Levensboom een unieke kans, we namen daar onze intrek vanaf 2009."De freinetfilosofie is niet in een-twee-drie uitgelegd. "Tijdens informatiedagen neemt de uitleg anderhalf uur in beslag", zegt Yf. "In het kort komt erop neer dat we zoveel mogelijk vertrekken van wat de kinderen aanbrengen. Tijdens het onthaal 's morgens brengen de kinderen hun verhaal mee. Dat kan een voorwerp zijn of iets wat ze gehoord of gelezen hebben. Als de interesse groot genoeg is, wordt met dat verhaal verder gewerkt. Essentieel is dat de kinderen dat werk samen met de leerkracht organiseren. Natuurlijk volgen we ook het leerplan, aan de projecten wordt gewerkt tijdens de vrije werkuren.""De inbreng van de ouders is en blijft cruciaal in onze filosofie", benadrukt Yf Tanghe. "Bij aanvang was dat ook een noodzaak. Die eerste jaren waren pioniersjaren. Zowel ouders als leerkrachten moesten extra inspanningen leveren: om te schilderen, om reclame te maken, mee te denken hoe alles moest opgestart worden. Er was bijgevolg een immense betrokkenheid van de ouders, die pedagogische betrokkenheid willen we dit jaar opnieuw wat aanwakkeren."We hebben geen raad van bestuur, alle beslissingen vertrekken vanuit de Algemene Vergadering waar ouders en leerkrachten in zetelen. Binnen de Algemene Vergadering worden werkgroepen gevormd. Zo is er een werkgroep opgericht die nadacht hoe we twintig jaar Levensboom in Wevelgem konden vieren. Steeds met de bedoeling om de betrokkenheid van de ouders te vergroten."Die werkgroep had heel wat ideeën, zo bleek. Uiteindelijk werd er gekozen om onder de benaming #elke20stefeest, een activiteit te organiseren op elke 20ste van de maand. Op 20 september was er een freinetfilmavond, in november een dwaallichtjestocht in Bergelen. De kinderen en hun ouders van de beginjaren zijn welkom op 20 februari op de oudgediendenavond, in maart organiseert de werkgroep een fuif, de apotheose op 20 juni wordt een groot slotfeest met barbecue. Op 20 december is het de beurt aan de bollebozen ter gelegenheid van de algemenekennisquiz. Die staat open voor iedereen, inschrijven kan via www.lvbm.be. (SLW)