Maandag 23 november, 2020

FOTOSPECIAL Groepje studenten pakt uit met wijsheden voor kappers (met dank aan Gene Thomas)

FOTOSPECIAL Groepje studenten pakt uit met wijsheden voor kappers (met dank aan Gene Thomas)

"We hebben 9 tegels bij 9 kapperszaken in Gent geplaatst om de aandacht te vestigen op het feit dat kappers heel hun leven wijden aan 'haar'," licht het collectief uit Oostende toe. "Het project is zeker niet bedoeld als spot. De zinnen op de tegels zijn ontleend aan de muziektekst van het lied "Voor haar" van Gene Thomas. Als je luistert naar de tekst van het nummer dan zou je wel eens kunnen denken dat Gene vroeger stiekem kapper wou worden en dat hij een passie had voor haar. De keuze voor de Delfts blauwe tegels heeft ons geïnspireerd omdat er op de tegels ook wel eens wijze raad meegeven wordt en dat krijg je ook bij de kapper." De Oostendenaren zijn niet aan hun proefstuk toe, enkele weken geleden plaatsten ze ook al Haldis-borden op het dak van de Aldi.

(mlt)

We geven ook even de tekst mee van Gene Thomas:

Er gaat een vreugde van haar uit

ook als ze zwijgt

blijft ze boeien

ik ben zo graag, zo graag bij haar

zij doet mijn hart

openbloeien

ze weet het niet maar zij bepaalt de dromen van m'n ziel

en haar liefde kleurt de inhoud van het leven dat ik wil

m'n leven lang, wil ik bij haar zijn

voor haar ga ik door het vuur

het wordt een avontuur

een wondermooi verhaal

aan haar verkoop ik mijn ziel

in ruil voor wat ik wil

een leven lang met haar

voor haar

duizend emails stuur ik haar

dag en nacht

ik kan niet slapen

ik ben er zeker van dat God

met oog op mij

haar heeft geschapen

en zelfs hoe mooi Borsato al z'n liedjes voor haar zingt

er is niemand die dit meisje zo met hart en ziel bemint

m'n leven lang wil ik bij haar zijn

voor haar ga ik door het vuur

het wordt een avontuur

een wondermooi verhaal

aan haar verkoop ik mijn ziel

in ruil voor wat ik wil

een leven lang met haar

voor haar

voor haar ga ik door het vuur

het wordt een avontuur

een wondermooi verhaal

aan haar verkoop ik mijn ziel

in ruil voor wat ik wil

een leven lang met haar

voor haar

een leven lang met haar

't is een wondermooi verhaal

ja ik ga door het vuur

voor haar