De stad Oostende diende twee projecten in voor de capaciteitsuitbreiding van scholen en kreeg zo een subsidie van 3.366.000 euro. Er komen 300 extra plaatsen in het secundair onderwijs, waarvan 120 in het Ensorinstituut en 180 in het Sint-Jozefsinstituut.
...

De stad Oostende diende twee projecten in voor de capaciteitsuitbreiding van scholen en kreeg zo een subsidie van 3.366.000 euro. Er komen 300 extra plaatsen in het secundair onderwijs, waarvan 120 in het Ensorinstituut en 180 in het Sint-Jozefsinstituut.2.244.000 euro gaat naar de GO!-scholengroep Stroom. "Wij zullen de middelen aanwenden om het gebouw waar nu het Ensorinstituut zit, te optimaliseren voor 1.150 leerlingen van zowel het Ensorinstituut, de Studio en de Branding. We zijn al gestart met een studie, die uiteindelijk tot een uitbreiding zal leiden", zegt algemeen directeur van de scholengroep Chris Vandecasteele.De scholengroep Petrus en Paulus krijgt 1.122.000 euro toegewezen. "Daarmee willen we onze campus Sint-Jozefsinstituut significant uitbreiden", aldus voorzitter Philip Broidioi. "Binnen onze scholengemeenschap hebben we de sluiting van het Sint-Lutgardisinstituut enkele jaren terug opgevangen in verschillende scholen. In het Sint-Jozefsinstituut is het aantal studierichtingen behoorlijk uitgebreid. Er komt met deze extra financiële injectie een nieuwe vleugel, met heel wat praktijklokalen om leerlingen in optimale omstandigheden vernieuwende studierichtingen te kunnen laten volgen.""Het was geen gemakkelijke oefening om de noden goed in kaart te brengen", zegt Onderwijsschepen Natacha Waldmann (Groen). "Er beweegt heel wat in ons Oostends onderwijs, voorspellingen doen over de nood aan extra capaciteit op middellange termijn is geen evidentie. Beide scholengemeenschappen hebben duidelijke toekomstplannen. Ik ben dan ook erg tevreden dat het ons gelukt is om over de netten heen de behoeftes in kaart te brengen en een voorstel te formuleren in consensus." (HH)