De stad Oostende diende twee projecten in voor de capaciteitsuitbreiding van scholen en kreeg zo een subsidie van 3.366.000 euro. Er komen 300 extra plaatsen in het secundair onderwijs, waarvan 120 in het Ensorinstituut en 180 in het Sint-Jozefsinstituut.
...