Beleidsondersteuner Hilde Lejeune: "En om de afstand tussen de school en de nieuwe locatie van de buitenschools...