In 2010 had Scouts Menen na 42 jaar een mooi bedrag bijeen gespaard. Daarom startten enkele oud-leiders met concrete plannen. "Al snel bleek dat we nog enkele uitdagingen moesten overwinnen. Zo moest de huurovereenkomst op de grond vervangen worden door een structurele oplossing. En ook de steeds strengere bouwtechnische eisen en de stijgende bouwprijzen maken het er niet makkelijker op", vertelt voorzitter Sven Geldof.
...

In 2010 had Scouts Menen na 42 jaar een mooi bedrag bijeen gespaard. Daarom startten enkele oud-leiders met concrete plannen. "Al snel bleek dat we nog enkele uitdagingen moesten overwinnen. Zo moest de huurovereenkomst op de grond vervangen worden door een structurele oplossing. En ook de steeds strengere bouwtechnische eisen en de stijgende bouwprijzen maken het er niet makkelijker op", vertelt voorzitter Sven Geldof."Bovendien bleek dat er weinig financiële steun te krijgen was bij stad Menen of bij Vlaanderen. Integendeel, de overheid laat jeugdbewegingen ook gewoon 21% BTW betalen op nieuwbouw." Om de eerste fase te realiseren was er dus extra geld nodig. "Daarom hebben we inzamelacties opgezet met de hulp van sympathisanten."De Scouts kon ook enkele sponsors overtuigen om hen te steunen. Binnenkort gaan ze die in de bloemetjes zetten. En ook de andere jeugdbewegingen uit Menen schoten te hulp door de helft van de investeringssubsidie (20.000 euro per jaar voor alle jeugdbewegingen) vijf jaar lang aan scouts Menen toe te kennen. "Dat zorgde ervoor dat we in 2017 genoeg geld hadden om een wind- en waterdicht lokaal te bouwen. Alleen de grond moest nog geregeld worden", weet Sven."Vooraleer we konden investeren in nieuwe lokalen hadden we meer zekerheid nodig over die grond." De Scouts streefde naar een erfpacht voor 99 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding. Op middellange termijn is dat financieel de voordeligste oplossing. Koekuit Centrum is het project van scouts Menen gunstig genegen en gaat mee in het verhaal. "Een historische kans voor de scouts, maar tegelijk ook een hap uit het budget en daarmee uitstel van bouwen", vertelt Sven.Gelukkig kwam er enkele maanden later het nieuws van Stad Menen dat er extra geïnvesteerd zou worden in jeugdlokalen. Het geld komt van de verzekering van de afgebrande jeugdlokalen in de Zuidstraat. In september 2018 volgde dan de formele beslissing van de gemeenteraad: er wordt 700.000 euro toegekend aan de vijf jeugdbewegingen van Groot-Menen om hun lokalen te bouwen en verbouwen. Voor elke euro die ze investeren, legt de stad een euro bij. De nieuwe lokalen zullen klaar staan voor de start van het schooljaar 2019-2020.Het is nog altijd mogelijk om het project te steunen en jouw naam te vereeuwigen op een gedenkplaats op het nieuwe gebouw via www.steunscoutsmenen.be.(NV)