Het nieuwe initiatief is een eerste stap in de uitbouw van Content and Language Integrated Learning (CLIL). Leerlingen die hiervoor kiezen, zullen geschiedenis en aardrijkskunde ...

Het nieuwe initiatief is een eerste stap in de uitbouw van Content and Language Integrated Learning (CLIL). Leerlingen die hiervoor kiezen, zullen geschiedenis en aardrijkskunde kunnen volgen in het Frans. "Er is in onze communicatiemaatschappij nood aan een ruime talenkennis," licht adjunct-directeur Kristof Van Coillie toe. "Uiteraard hechten we groot belang aan de traditionele taallessen, maar leerlingen kunnen er ook baat bij hebben een ander vak in een andere taal te volgen. We starten met Frans, want voor die taal hebben de kinderen in de basisschool al de eerste stappen gezet. In de volgende jaren kan dan ook het Engels aan bod komen". Immersie-onderwijsCLIL is niet hetzelfde als immersie-onderwijs, zoals dat in sommige Waalse scholen ingeburgerd is. "De lessen, 3 uur per week, worden door onze eigen leerkrachten gegeven, die tegelijkertijd ook leerkracht Frans zijn."(mlt)