Tamara Ketels (42) is zorgkundige, maar volgt een opleiding kinderbegeleiding in het CVO in het VTI Brugge. Tamara is getrouwd en zelf mama van Dante (14) en Ise (12). Momenteel werkt ze parttime als verzorgende in het woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem en parttime voor de buitenschoolse kinderopvang de Kornuit. Als zorgkundige doet ze vooral nachtwerk. Het werken met kinderen doet ze daarom net ietsje liever.
...

Tamara Ketels (42) is zorgkundige, maar volgt een opleiding kinderbegeleiding in het CVO in het VTI Brugge. Tamara is getrouwd en zelf mama van Dante (14) en Ise (12). Momenteel werkt ze parttime als verzorgende in het woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem en parttime voor de buitenschoolse kinderopvang de Kornuit. Als zorgkundige doet ze vooral nachtwerk. Het werken met kinderen doet ze daarom net ietsje liever. Of ze na haar opleiding ook effectief voor een klas zal staan, valt nog af te wachten. De opleiding komt in ieder geval goed van pas bij haar werk in de Kornuit. Als stageopdracht moest ze in de VBS van Eernegem een doe-project tot een goed einde brengen. "Het project kan je zien als een soort van stageopdracht, waarmee ik de competenties die ik verkregen heb moet kunnen bewijzen", legt Tamara uit. "Daarnaast moet de opdracht perfect aansluiten bij de pedagogische doelstellingen van de school met het doel eventuele verbeteringen in de school voor te stellen." "Het eerste deel van de opdracht was uiteraard het grondig bestuderen van die doelstellingen. Ik haalde er twee aspecten uit waarmee ik aan de slag kon: milieuopleiding op school (MOS) en het aanleren van sociale vaardigheden aan de kinderen. Men kijkt een beetje raar op als je spreekt over het bouwen van een iglo in de klas, maar ik haalde mijn inspiratie daarvoor uit Amerika.""Het verzamelen van de petflessen startte nog voor de kerstvakantie en de bouw begon na de krokusvakantie. Nu is het bouwwerk af en kan de iglo in gebruik genomen worden. De link met het milieu is wel op het eerste zicht duidelijk natuurlijk: we tonen aan wat je met afval kan doen. De link met sociale vaardigheden werd gerealiseerd omdat de iglo door en voor de kinderen gemaakt werd. Het zijn namelijk de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar die onderling en met mij afspraken moesten maken om de iglo te bouwen. Afspraken maken en die ook nakomen dus.""Ten tweede is de iglo ook niet voor hen zelf gebouwd, maar voor de jongste kinderen. Rekening houden of zorgen voor anderen dus. Een andere sociale vaardigheid dat aan bod zal komen nadat de iglo wordt gebruikt, staat bekend onder de naam 'padden', zoals bij een schildpad. Een kind kan in de iglo geborgenheid en rust opzoeken, even tot zichzelf komen en dan pas reageren op een gebeurtenis."Bij de bouw van de iglo kwam er heel wat werk kijken. "Ik moet nu uitgebreid verslag uitbrengen hoe dit project tot stand is gekomen en beschrijven hoe de iglo gebouwd werd", besluit Tamara. "Tegen januari 2019 zou mijn opleiding erop moeten zitten. Ik wil wel nog alle kinderen, ouders en grootouders bedanken voor het inzamelen van de vele flessen. Ook de steun van de schooldirectie was natuurlijk essentieel." (RI)