Aan de actie namen in totaal 28 politiemensen, 5 gebrevetteerde drughonden en 6 drughonden in opleiding deel. De grote hoeveelheid aan politiemensen en drughonden is te wijten aan het feit dat de controleactie ook als oefening werd gebruikt voor drughonden en hun geleiders in opleiding, ook van andere lokale politiezones.

Dat leverde de volgende resultaten op:

· in totaal werden 37 leerlingen gecontroleerd op drugsbezit

· daarbij werden ook al hun klasruimtes en werkateliers uitgebreid gecontroleerd

· 1 leerling was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis (inbeslagname)

· 6 leerlingen waren vals positief, wat betekent dat zij op het moment van de controle geen drugs op zak hadden maar wel eerder in contact ermee gekomen waren

· in een handtas van een leerling werd een cruncher gevonden, dat is een apparaatje om wiet te vermalen om in een joint te gebruiken (inbeslagname)

· 3 voertuigen en 1 bromfiets werden gecontroleerd: alles was negatief, geen drugs of sporen van drugs aangetroffen

· ook alle lockers van de leerlingen werden gecontroleerd: in 3 lockers werden sporen van eerdere aanwezigheid van drugs teruggevonden

"Deze preventieve en ontradende drugcontroleactie gebeurde onaangekondigd maar op vraag van de schooldirectie. Samen met de politie wil de school op die manier zowel potentiële als effectieve druggebruikers een halt toeroepen en alle leerlingen duidelijk maken dat drugs op school absoluut verboden is. In de toekomst zullen nieuwe dergelijke controles plaatsvinden", klinkt het bij de politie.

Aan de actie namen in totaal 28 politiemensen, 5 gebrevetteerde drughonden en 6 drughonden in opleiding deel. De grote hoeveelheid aan politiemensen en drughonden is te wijten aan het feit dat de controleactie ook als oefening werd gebruikt voor drughonden en hun geleiders in opleiding, ook van andere lokale politiezones.Dat leverde de volgende resultaten op: · in totaal werden 37 leerlingen gecontroleerd op drugsbezit· daarbij werden ook al hun klasruimtes en werkateliers uitgebreid gecontroleerd· 1 leerling was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis (inbeslagname)· 6 leerlingen waren vals positief, wat betekent dat zij op het moment van de controle geen drugs op zak hadden maar wel eerder in contact ermee gekomen waren· in een handtas van een leerling werd een cruncher gevonden, dat is een apparaatje om wiet te vermalen om in een joint te gebruiken (inbeslagname)· 3 voertuigen en 1 bromfiets werden gecontroleerd: alles was negatief, geen drugs of sporen van drugs aangetroffen· ook alle lockers van de leerlingen werden gecontroleerd: in 3 lockers werden sporen van eerdere aanwezigheid van drugs teruggevonden"Deze preventieve en ontradende drugcontroleactie gebeurde onaangekondigd maar op vraag van de schooldirectie. Samen met de politie wil de school op die manier zowel potentiële als effectieve druggebruikers een halt toeroepen en alle leerlingen duidelijk maken dat drugs op school absoluut verboden is. In de toekomst zullen nieuwe dergelijke controles plaatsvinden", klinkt het bij de politie.