Bij die zogenoemde CLIL-aanpak krijgen de leerlingen wetenschapsvakken en geschiedenis in het Engels onderwezen. "Ook hiervoor waren we overigens pilootschool. "Innoveren zit in ons dna", zegt directeur Koen Seynaeve.
...

Bij die zogenoemde CLIL-aanpak krijgen de leerlingen wetenschapsvakken en geschiedenis in het Engels onderwezen. "Ook hiervoor waren we overigens pilootschool. "Innoveren zit in ons dna", zegt directeur Koen Seynaeve.Lecture+ is een computersysteem dat groepswerk bevordert in een 'virtuele' klas. "Bij groepswerk zie je in de praktijk vaak dat er maar één of twee leerlingen écht aan het werk zijn, terwijl de anderen niets zitten te doen. Ofwel wordt het werk verdeeld en doet iedereen iets anders - ook in dat geval wordt er dus niet echt samengewerkt. Met deze methode moet dat veranderen", legt directeur Koen Seynaeve uit. Want de leerlingen mogen bij dat groepswerk dan wel allemaal over een eigen laptop beschikken, wat ze aan het bekijken zijn wordt ook geprojecteerd op het grote scherm ernaast. Zo kunnen de leerlingen samenwerken aan de redactie van één tekst, of diverse parallelle zoekopdrachten in functie van hun opgave verwerken. "De leerkrachten kunnen dan de inbreng van iedere leerling afzonderlijk volgen. Gewoon een beetje chatten, dat zal er met deze opstelling dus niet meer in zitten en het zorgt er bovendien ook voor dat de leerlingen geactiveerd blijven", aldus nog directeur Koen Seynaeve. Lecture+ is daarmee een vorm van 'active learning'.Het nieuwe lessysteem, dat initieel eigenlijk werd uitgebracht om de hoorcolleges aan de universiteit interactiever te maken, is volgens Seynaeve best wel baanbrekend. "Ik ben ervan overtuigd dat het binnen vijf jaar in alle secundaire scholen de norm zal zijn", zegt hij. De software, voor het Sint-Lodewijkscollege een investering van zo'n 35.000 euro, werd ontwikkeld door Barco. (WK)