Tot vorig jaar gingen zowat alle 18 lagere scholen in het centrum van Kortrijk zwemmen in het Magdalenazwembad in de Sint-Martens-Latemlaan of zwembad Mimosa in de Mimosalaan. Vanaf dit schooljaar trekken ze naar Kortrijk Weide. Sommige van de 22 lagere scholen in de deelgemeenten volgden hun voorbeeld, anderen weken uit naar Heule, Zwevegem of Kuurne. De komst van het nieuwe zwembad werd eerst met gejuich en daarna met argwaan onthaald. Want wat zou dat gaan kosten? Vrij veel, zo bleek enkele maanden geleden.
...

Tot vorig jaar gingen zowat alle 18 lagere scholen in het centrum van Kortrijk zwemmen in het Magdalenazwembad in de Sint-Martens-Latemlaan of zwembad Mimosa in de Mimosalaan. Vanaf dit schooljaar trekken ze naar Kortrijk Weide. Sommige van de 22 lagere scholen in de deelgemeenten volgden hun voorbeeld, anderen weken uit naar Heule, Zwevegem of Kuurne. De komst van het nieuwe zwembad werd eerst met gejuich en daarna met argwaan onthaald. Want wat zou dat gaan kosten? Vrij veel, zo bleek enkele maanden geleden. Vorig jaar betaalde een school 10 euro om een baan een half uur te mogen gebruiken. Ervan uitgaande dat er gemiddeld tien kinderen in een baan kunnen zwemmen, kwam dat dus op 1 euro per leerling. Zwembaduitbater Lago rekent 1,60 aan per kind voor een zwembeurt van een half uur, een serieuze prijsstijging dus. Gelukkig sprong het Kortrijkse stadsbestuur in de bres. Zij trekken de komende zes jaar, jaarlijks 50.000 euro uit om tot 0,50 euro per zwembeurt op te leggen. Een opluchting voor veel scholen. Maar omdat veel klasjes nu niet meer te voet of met de fiets naar hun zwemles kunnen, lopen de kosten toch hoog op. Van alle Kortrijkse centrumscholen gaf maar liefst dertig procent aan te moeten snoeien in het zwemaanbod. Zo werd het kleuterzwemmen bij VBS Sint-Theresia in de Beekstraat voor het derde kleuterklasje gewoon afgeschaft wegens onbetaalbaar. De maximumfactuur (het bedrag dat scholen per jaar mogen aanrekenen aan ouders, red.) voor kleuters bedraagt slechts 45 euro. "We vinden dat heel jammer, maar je moet keuzes maken. Waar wij vroeger met onze kindjes te voet naar het Mimosazwembad konden, zouden we nu een bus moeten inleggen en dat kost simpelweg te veel", getuigt kleuterjuf Valery Vanhecke. De kinderen van de Damiaanschool gingen vroeger wekelijks zwemmen. Vanaf 1 september is dat maar om de twee weken meer. "We hebben nog geprobeerd om het eerste leerjaar wekelijks naar het zwembad te laten gaan, maar dat bleek niet haalbaar. Jammer genoeg is dat net de leeftijd waarop kinderen echt leren zwemmen", aldus directeur Hans Libbrecht. "Gelukkig kunnen onze kindjes te voet gaan. Met het eerste leerjaar is dat soms wat sleuren en trekken, maar als we ook nog een bus moeten inleggen, kunnen we de rest van het jaar nergens anders meer naartoe."Zullen kinderen dan nog wel degelijk leren zwemmen? In de eindtermen staat immers dat elk kind op het einde van het zesde leerjaar 'zich ongeremd en spelend moet kunnen bewegen in het water' en dat 'de leerlingen zich veilig moeten voelen in het water en kunnen zwemmen'. Directeur Libbrecht gelooft alleszins van wel. "We kregen vorig jaar al de opmerking van de onderwijsinspectie dat wij eigenlijk nogal veel zwemmen. Wel waren een aantal ouders vrij bezorgd", bekent hij. "Maar eens alles goed geduid was, ondervonden wij geen problemen meer." Een steekproef bij middelbare scholen leert dat het percentage dat zwemlessen moet afschaffen daar hoogstwaarschijnlijk een stuk lager ligt. Dat komt omdat middelbare schooldirecteurs zich niet hoeven te houden aan de maximumfactuur van 90 euro die de Vlaamse overheid lagere scholen oplegt. Omdat veel van die basisscholen al tegen het randje van die maximumfactuur aanschuren, wil dat in praktijk zeggen dat als zwemmen duurder wordt, andere activiteiten moeten sneuvelen. Ruim twintig procent van de 18 bevraagde scholen in het centrum gaf aan dat dit bij hen het geval was. De andere scholen passen zelf het verschil bij of zijn creatief met vervoersopties. Zo gingen de kindjes van het eerste en tweede leerjaar in VBS Kinderland tot vorig jaar wekelijks zwemmen. "Dat zal nu maar om de twee weken meer zijn", aldus directeur Sofie Eggermont. "Maar ze mogen wel langer in het water blijven, dat compenseert. Zelfs na de geste van de stad komen wij geld tekort. Tenzij er plots nog ergens middelen opduiken, zal er bij ons dus waarschijnlijk iets anders wegvallen. Een toneelstuk bijvoorbeeld." Dure bussen blijkt voor de meesten een van de hoofdproblemen te zijn. Ook daar probeert het stadsbestuur bij te passen door een openbare aanbesteding uit te schrijven. Maar amper de helft van de scholen overweegt om in te tekenen op het raamcontract. "Zo'n tachtig procent van de scholen zal nochtans geholpen zijn met deze oplossing", weet schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). "Twintig procent kan wellicht een goedkopere oplossing vinden. Dat contract wordt volgend jaar ook herbekeken."Ook wat de prijzen betreft relativeert de schepen. "Omdat Lago werkt met een kost per leerling en niet per baan, stijgt de kwaliteit van de zwemlessen. Zo kunnen er meer banen worden gereserveerd en spenderen de leerlingen meer tijd in het water. Het nieuwe bad kan je ook niet vergelijken met de oude baden." Al moet de schepen wel toegeven dat de kritiek van oppositiepartijen Groen en CD&V, die beweren dat de overgang naar het nieuwe zwembad niet goed gepland werd, niet geheel onterecht is. "Dat dossier had door mijn voorganger (voormalig schepen van Sport, An Vandersteene (N-VA), red.) ongetwijfeld beter voorbereid kunnen worden. Zulke dingen los je achteraf niet gemakkelijk op, maar ik doe mijn uiterste best."