"Sinds de sluiting half maart was ons voornaamste doel om de kinderen zoveel mogelijk aan boord te houden en een stuk te waken over wat ze thuis aan het doen waren. Inzetten op de band met het thuisfront via online berichten, leerkrachten die bundels aan huis gingen brengen, infobrieven enzomeer", steekt directeur Hilde Staelens van wal. "Een tweede focus was de verbinding tussen de leerkrachten. Er kruipt veel tijd in overleg, waarbij er vertrouwen gegeven wordt en van tijd tot tijd schouderklopjes uitgedeeld. Ondertussen volg je met argusogen de berichtgeving op van de overheid. Wat je als school nodig hebt, is duidelijke ...

"Sinds de sluiting half maart was ons voornaamste doel om de kinderen zoveel mogelijk aan boord te houden en een stuk te waken over wat ze thuis aan het doen waren. Inzetten op de band met het thuisfront via online berichten, leerkrachten die bundels aan huis gingen brengen, infobrieven enzomeer", steekt directeur Hilde Staelens van wal. "Een tweede focus was de verbinding tussen de leerkrachten. Er kruipt veel tijd in overleg, waarbij er vertrouwen gegeven wordt en van tijd tot tijd schouderklopjes uitgedeeld. Ondertussen volg je met argusogen de berichtgeving op van de overheid. Wat je als school nodig hebt, is duidelijke informatie."In dit kader schreef directeur Staelens begin mei een open brief naar minister van Onderwijs Ben Weyts naar aanleiding van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) die andere richtlijnen kreeg dan het onderwijsveld. "Wij werken nauw samen en dit zorgde voor verwarring. Zo waren de richtlijnen van Kind en Gezin dat één werkende ouder voldoende was om je kind naar de noodopvang te brengen, terwijl er in de scholen moest aangetoond worden dat beide ouders werkten. In ieder geval krijgen we via de gemeente vanaf maandag twee extra personen toegewezen om de noodopvang mee in goede banen te leiden.""Starten doen we met de leerjaren 1, 2 en 6, telkens opgedeeld in twee bubbels die elk twee volle dagen les krijgen. Daarbij is er een bubbel kleuteropvang en een bubbel opvang lager. We streven er naar dat de kinderen in hun bubbel blijven", vervolgt Hilde Staelens. "We willen vooral waken over het mentale welzijn. De kinderen gaan we benaderen vanuit vijf figuren die ze reeds kennen. In de plaats van overal verbodstekens te plaatsen, krijgt elke groep een 'vba'ntje' toegewezen dat hen visueel duidelijk maakt wat de regels zijn. In combinatie met het aanduiden van zones zetten we in op hygiëne. Handen wassen en groepen niet mengen, is de basis.""De school binnen komen zal via eenrichtingsverkeer verlopen. Alle deuren zullen open staan zodat niemand de klink hoeft vast te nemen, op de toiletten is de regel maximum drie kinderen en enkel de leerkracht bedient de kraan en de zeep bij de start van de dag. De kinderen brengen boterhammen en een gevulde drinkfles mee. De leerkrachten en het poetspersoneel kregen materiaal om zich te beschermen Ik zal hen stimuleren om zorg te dragen voor zichzelf. Controleren ga ik niet doen. De basis voor de kinderen en het personeel is hetzelfde: draag zorg voor jezelf en draag zorg voor de andere. Hou afstand, was uw handen en toon respect", is de directeur duidelijk."Naar de ouders toe hebben we ingezet op heel duidelijke en snelle communicatie, vermits tegenstrijdigheden onrust veroorzaken. Ook zij moeten kunnen afstemmen met hun werkgever. Het draaiboek werd deze week voorgesteld aan mijn team. Ik voelde dat ik hen meehad. We zochten samen naar oplossingen. In crisissen als deze ervaar je de sterkte van je team.""En als de organisatie dan rond is in de ene school, mag ik nog eens opnieuw beginnen in de andere school, want ik ben directeur van twee volwaardige scholen, namelijk afdelingen Centrum en De Verrekijker", besluit directeur Hilde Staelens. (GV)