Op het einde van de pedagogische studiedag van het Don Boscocollege werd het nieuwe eerste graadsgebouw officieel geopend en gezegend door Bart Decancq. Directeur Tuur Ottevaere begondook in zijn toespraak even de geschiedenis in. "Negentig jaar geleden startte het verhaal van het Don Boscocollege in Kortrijk. Het was een ...

Op het einde van de pedagogische studiedag van het Don Boscocollege werd het nieuwe eerste graadsgebouw officieel geopend en gezegend door Bart Decancq. Directeur Tuur Ottevaere begondook in zijn toespraak even de geschiedenis in. "Negentig jaar geleden startte het verhaal van het Don Boscocollege in Kortrijk. Het was een school voor 'late roepingen'. Meteen mocht er met de Grieks-Latijnse een humaniora aan gekoppeld worden. In de loop van de jaren werd er veel gebouwd, tot in 1976. Dan kwam de sporthal en eindigde het bouwen. Vanaf dan werd er vooral verbouwd."Volgens Tuur kan het bijna niet symbolischer om nu opnieuw een nieuwbouw te openenen. "De Salesianen verlieten Kortrijk net voor het begin van het schooljaar na 91 jaar ononderbroken aanwezigheid. Met dit nieuwe gebouw zetten we hun werk verder. Don Bosco blijft in Kortrijk."De nieuwbouw omvat twee verdiepingen met telkens vijf modulaire klaslokalen, sanitaire ruimtes en een overdekte speelplaats voor de leerlingen van de eerste graad. "Exact 42 jaar geleden startte ik hier ook mijn middelbare schoolcarrière", getuigt Tuur. "Dat was en is nog altijd mijn thuis. Ik hoop dat de leerlingen dit ook zo ervaren. Bouwen is een teken voor geloven in de toekomst. We willen aan de jongeren een eigen plek bieden waar ze welkom zijn. Salesiaan Bart Decancq, afgevaardigd bestuurder van Don Boscocollege en vroegere directeur zegende de kruisjes in die in de klassen zullen komen. "De kruisjes zijn een teken van liefde en een teken dat je een hart hebt voor de mensen, daarnaast is een kruispunt ook een plaats waar je kiest welke weg je inslaat", zei hij.